00:00 Số lượt truy cập: 1006561

Nghệ An: Huyện Diễn Châu chuyển đổi cây trồng, vật nuôi cho hiệu quả kinh tế cao 

Được đăng : 03/11/2016

Trong 3 năm qua, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An luôn được mùa toàn diện, năng suất, sản lượng và chất lượng các loại cây trồng đều tăng. Bên cạnh đó, nông dân Diễn Châu đã du nhập một số giống mới như mía, dưa hấu, hoa cây cảnh, rau màu các loại đưa tổng diện tích của toàn huyện lên 1.960 ha, doanh thu đạt trên 50 triệu đồng/ha/năm.


Đạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của Đảng và Nhà nước, hàng loạt các chính sách, chương trình phát triển kinh tế - xã hội đã được triển khai; các đảng bộ, chi bộ và chính quyền các xã đã phát huy thế mạnh của mỗi vùng, tạo cho Diễn Châu một diện mạo mới. Nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi trên các lĩnh vực đã xuất hiện ở hầu khắp các xã. Mặt khác, hàng năm huyện Diễn Châu còn trích ngân sách hàng trăm triệu đồng để xây dựng cánh đồng 50 triệu đồng/ha, đồng thời khuyến khích nông dân phát triển chăn nuôi, trồng trọt theo hướng hàng hoá. Nhờ đó, một số xã như Diễn Thành, Diễn Thịnh, Diễn Hùng, Diễn Kỹ, Diễn Phong… đã sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ để xây mới, nâng cấp các công trình thuỷ lợi, kiên cố hoá kênh mương và ao hồ nuôi; củng cố hệ thống điện phục vụ cho sản xuất, kinh doanh… Từ đầu năm 2007 đến nay, Diễn Châu đã chuyển đổi được 854 ha đất chuyên màu cho thu nhập cao như sản xuất lạc phủ ni lon, sản xuất lạc đông ở các xã như: Diễn Thịnh 140 ha, Diễn Hồng 86 ha, Diễn Xuân 75 ha, Diễn Thành 71 ha, Diễn Hùng 70 ha… với cơ cấu các loại cây trồng như lạc xuân + vừng hè thu + lạc đông; dưa hấu xuân và hè + ngô đông; lạc xuân + dưa hấu + rau vụ đông; đậu xen lạc + ngô + rau đông và vùng chuyên canh bắp cải, xu hào, rau các loại thu nhập cao. Ngoài ra, nhiều cánh đồng sản xuất hàng hoá có giá trị kinh tế đã được hình thành ngày càng nhiều như vùng nông trại tập trung; vùng ruộng - ao - chuồng; sản xuất cá - lúa kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi cá rô phi đơn tính. Diễn Châu hiện có gần 400 ha đất 2 vụ lúa, thu nhập bình quân đạt 50 triệu đồng/ha/năm như xã Diễn Yên, Diễn Đoài, Diễn Hồng, Diễn Trường… Đối với nuôi trồng thuỷ sản, Diễn Châu đã chuyển đổi được hơn 550 ha, có doanh thu trên 50 triệu đồng/ha/năm, chiếm 50% diện tích chuyên nuôi trồng thuỷ sản. Mặt khác, Diễn Châu còn chuyển đổi 190 ha vùng mặn lợ nuôi tôm 1 vụ + nuôi cua vụ 2, doanh thu bình quân trên 70 triệu đồng/ha/năm. Hơn 367 ha hồ đập, thùng đấu, ao hồ nhỏ được bà con các xã Diễn Yên, Diễn Vạn, Diễn Trung… tận dụng nuôi cá thương phẩm các loại đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, tạo ra nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu, nâng cao thu nhập cho nông dân./.