00:00 Số lượt truy cập: 969525

Nuôi cá rô phi bằng thức ăn công nghiệp lãi 70-80 triệu đồng/ha 

Được đăng : 03/11/2016
Cá rô phi đơn tính được dưa vào nuôi tại Bắc Ninh đã hơn 10 năm, hiện số lượng nuôi thả ước đạt 1 triệu con/năm. Trung tâm Khuyến nông Bắc Ninh phấn đấu đến năm 2010 đưa diện tích nuôi cá rô phi toàn tỉnh lên 300 ha, sản lượng 3600 tấn (trong đó xuất khẩu 1500 tấn).

Mô hình nuôi cá rô phi bằng thức ăn công nghiệp cho lãi 70-80 triệu đồng/ha đang là hướng làm ăn có hiệu quả được nông dân tỉnh Bắc Ninh áp dụng.
Mô hình nuôi cá rô phi đơn tính bằng thức ăn công nghiệp do Nhà máy chế biến thức ăn thuỷ sản Kinh Bắc (Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh) thực hiện từ tháng 3-2007 tại thôn Nội Viên (xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du) trên diện tích 2 ha (gần 12 vạn cá bột, mật độ thả 6 con/m2, có thả xen các loại cá khác như chép, mè, chim trắng).
Đến nay, cá sắp được thu hoạch, ước tính thu lãi 70-80 triệu đồng/ha. Theo đại diện của các hộ nuôi thả trong tỉnh và tỉnh Hải Dương (cũng dùng thức ăn công nghiệp) thì lợi nhuận từ nuôi cá chim trắng khoảng trên dưới 70 triệu đồng/ha/vụ. Trung tâm Khuyến nông tỉnh cho biết trong thời gian tới, mô hình nuôi cá rô phi đơn tính bằng thức ăn công nghiệp sẽ được nhân rộng trên địa bàn Bắc Ninh.