00:00 Số lượt truy cập: 960893

Quảng Nam: Trên 200 gia súc chết rét 

Được đăng : 03/11/2016
Theo thống kê thiệt hại đợt rét vừa qua, tại Quảng Nam đã có hơn 200 gia súc bị chết rét. Tại huyện Nam Trà My có hơn 50 con gia súc ngã bệnh chết, nhiều nhất là bò và dê.

3 xã vùng cao Trà Giáp, Trà Giác, Trà Ka (huyện Bắc Trà My) cũng có tới 63 con gia súc bị chết  (gồm 37 con trâu bò và 26 con dê). Tại huyện Phước Sơn, có đến 70 con trâu bò bị chết, tập trung nhiều nhất ở các xã Phước Năng, Phước Mỹ.

Điều đáng nói là trâu bò trên là vốn phát triển chăn nuôi, xóa đói giảm nghèo của các hộ nghèo vay từ nguồn ngân hàng chính sách. Năm nay, trời lạnh đột ngột, nhiệt độ xuống khá thấp ở vùng cao, trong khi tập quán chăn thả của người dân địa phương là thả ngoài rừng,  không có chuồng trại.