00:00 Số lượt truy cập: 960777

Quảng Ngãi : 90% tôm giống chưa qua kiểm dịch 

Được đăng : 03/11/2016
Theo Chi cục Quản lý chất lượng và thú y thủy sản Quảng Ngãi, có đến 90% lượng tôm giống chưa được kiểm dịch trước khi đưa vào thả nuôi trên 800ha mặt nước nuôi tôm tại năm huyện.

Trung bình mỗi năm các hộ nuôi tôm trên địa bàn tỉnh cần đến 1 tỉ con tôm giống, thế nhưng nguồn giống cung ứng từ các trại sản xuất tôm giống trong tỉnh mới chỉ cung ứng được khoảng 25%. 

Có nhiều nguyên nhân gây ra dịch bệnh trên tôm chân trắng, chủ yếu là do chất lượng con giống đầu vào.