00:00 Số lượt truy cập: 969546

Thành phố Quảng Ngãi: Mở rộng diện tích rau an toàn 

Được đăng : 03/11/2016

Ông Huỳnh Chánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, thành phố vừa có chủ trương khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp và hộ nông dân ^đầu tư phát triển nhanh vùng chuyên canh sản xuất rau an toàn, phấn đấu đến năm 2010 sẽ mở rộng diện tích rau an toàn từ 30 ha hiện nay lên 80 ha.


Theo đó, hướng mở rộng diện tích vùng rau an toàn chỉ tập trung chủ yếu ở các xã Nghĩa Dũng, Nghĩa Dõng và tại các vùng rau phụ cận thuộc phường Quảng Phú và Nghĩa Chánh, trong đó thành phố chỉ đạo hai xã Nghĩa Dũng, Nghĩa Dõng xây dựng các cánh đồng chuyên canh rau an toàn có diện tích trên 5 ha. Để đạt được chỉ tiêu trên, thành phố Quảng Ngãi đang tập trung củng cố hoạt động của hợp tác xã sản xuất kinh doanh rau an toàn Nghĩa Dũng, đẩy mạnh việc chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các hộ nông dân, nhằm đảm bảo phát triển bền vững về diện tích và môi trường, thực hiện đúng quy trình sản xuất rau an toàn, đồng thời phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra, giám sát để chứng nhận điều kiện sản xuất và cấp giấy chứng nhận rau an toàn, nhằm tạo thương hiệu để đảm bảo đầu ra cho nông dân. Đặc biệt, ký hợp đồng tiêu thụ rau an toàn thường xuyên đối với các doanh nghiệp đang hoạt động tại khu kinh tế Dung Quất, nhất là cung ứng kịp thời, đủ số lượng các loại rau cho các nhà hàng phục vụ chuyên gia người nước ngoài đang thi công xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất./.