00:00 Số lượt truy cập: 969596

Tiên Yên (Quảng Ninh): Mô hình nhân giống lạc mới L14 đạt kết quả cao 

Được đăng : 03/11/2016

Vừa qua, huyện Tiên Yên đã tổng kết mô hình nhân giống lạc mới L14 vụ thu đông 2007. Mô hình được triển khai, xây dựng tại thôn Đông Ngũ Kinh, xã Đông Ngũ với diện tích 5 ha.


Đây là mô hình có tính khả thi cao, phù hợp với điều kiện canh tác ở nhiều địa phương, nhất là đối với các xã có điều kiện về thuỷ lợi và đất đai. Mô hình đã giúp bà con nông dân có kiến thức trong sản xuất giống lạc mới để trồng vào vụ xuân và những năm kế tiếp. Qua đánh giá, vụ thu đông năm 2007, năng suất lạc đạt trên 25 tạ/ha, tăng 2 lần so với giống lạc địa phương.

Với kết quả của mô hình nhân giống lạc mới L14 tại thôn Đông Ngũ Kinh, trong năm tới, Tiên Yên tiếp tục mở rộng diện tích canh tác ra các xã, đây cũng là hướng thoát nghèo cho bà con nông dân.