00:00 Số lượt truy cập: 969539

Trà Vinh: Quản lý chặt tình hình sâu bệnh trong vụ lúa mùa và thu đông 

Được đăng : 03/11/2016

Nhằm quản lý chặt tình hình sâu bệnh trên đồng ruộng trong vụ lúa mùa và thu đông, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Trà Vinh đã thành lập 6 tổ kỹ thuật phụ trách địa bàn 8 huyện, thị; 83/102 xã, phường, thị trấn trong tỉnh thành lập tổ chuyên trách giám sát dịch bệnh.


Các tổ này có nhiệm vụ phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá (VLLXL) ở cơ sở theo dõi, nắm chắc tình hình dịch bệnh trên địa bàn được phân công phụ trách; hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trị có hiệu quả; phối hợp với Phòng Nông nghiệp - Thuỷ sản các huyện, thị trong tỉnh tổ chức các lớp tập huấn về công tác quản lý, phòng chống dịch bệnh trên cây lúa cho trên 1.000 cán bộ kỹ thuật là thành viên trong Ban chỉ đạo phòng chống rầy nâu các huyện, thị; xã, phường, thị trấn và tổ quản lý đồng ruộng trong tỉnh. Trong thời gian tập huấn các học viên được thông tin tình hình dịch bệnh, nhất là dịch rầy nâu, bệnh VLLXL ở trong khu vực và trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn cách phát hiện, quản lý phòng trị rầy nâu, bệnh VLLXL và các đối tượng gây hại khác trên cây lúa… Qua đó, giúp các học viên nắm vững kỹ thuật, khi trở về địa phương hướng dẫn lại cho nông dân cách phòng trị dịch bệnh cho cây lúa một cách có hiệu quả trong vụ lúa mùa và thu đông; tiến hành xây dựng mô hình cộng đồng quản lý rầy nâu, bệnh VLLXL trong vụ lúa đông xuân 2007- 2008.

Hiện nay, toàn tỉnh Trà Vinh còn khoảng 80.000 ha lúa mùa và thu đông đang trong giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng và chuẩn bị thu hoạch. Trong số này, hiện có khoảng 10.000 ha bị nhiễm rầy nâu, bệnh VLLXL, bệnh đạo ôn lá… Điều đáng lo ngại là dịch bệnh trên cây lúa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh hiện đang có chiều hướng gia tăng, nhất là rầy nâu và bệnh VLLXL.