00:00 Số lượt truy cập: 960881

Yên Bái : Tổng sản lượng thủy sản nuôi trồng, đánh bắt tăng 800 tấn 

Được đăng : 03/11/2016

Năm 2007, diện tích nuôi trồng thủy sản của tỉnh Yên Bái đạt trên 22.300 ha, chiếm 85% diện tích có khả năng nuôi trồng. Trong đó, diện tích nuôi trên mặt nước hồ Thác Bà là trên 19.000 ha; lúa cá kết hợp là 400 ha; ao, hồ nhỏ là trên 2.500 ha.


Các huyện đã chuyển đổi được 20 ha ruộng 1 vụ cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản. Tổng sản lượng thủy sản nuôi trồng, đánh bắt của toàn tỉnh năm 2007 ước đạt 5000 tấn, tăng 800 tấn so với năm 2006.

Năm 2008, tỉnh Yên Bái tiếp tục khuyến khích nhân dân những nơi có tiềm năng thế mạnh về nuôi trồng thủy sản phát triển nghề này, phấn đấu đạt tổng sản lượng nuôi trồng, đánh bắt thủy sản 6.000 tấn, tăng 1.000 tấn so với năm 2007.