Bà Rịa - Vũng Tàu: Muối trong vụ được tiêu thụ thuận lợi 

Được đăng : 29/09/2018
Trong 9 tháng đầu năm 2018, việc sản xuất nông nghiệp của nông dân trên địa bàn tỉnh thuận lợi, nhờ diễn biến thời tiết tốt.

Tính đến hết tháng 8/2018, tổng diện tích cây hàng năm đã xuống giống là 27.401 ha, đạt 101,3% kế hoạch vụ, gồm: 8.636 ha lúa, 5.711 ha bắp, 2.058 ha rau các loại, 438 ha đậu các loại, khoai mì 8.764 ha, 1.109 ha cây công nghiệp ngắn ngày,… Đã thu hoạch được 1.422 ha lúa (sản lượng 7.818 tấn, bằng 51,7% so cùng kỳ), 1.543 ha rau các loại (sản lượng 30.015 tấn, tăng 12,4% so cùng kỳ),… Vụ Mùa đã xuống giống được 258 ha lúa, đạt 1,4% kế hoạch gieo trồng.

Tổng đàn heo hiện có là 402.324 con, tăng 5% so cùng kỳ; tổng đàn gia cầm 5.105.700 con, bằng so cùng kỳ (gồm: 3.633.028 con gà và 1.471.672 con vịt); tổng đàn trâu bò 50.135 con, tăng 14,5% so cùng kỳ; tổng đàn dê, cừu 127.573 con, tăng 107,2% so cùng kỳ.

Trong 9 tháng, toàn tỉnh đã đóng mới 48 tàu cá, tổng số tàu cá hiện nay là 5.919 chiếc, công suất 1.433.099 CV (trong đó 3.131 chiếc tàu khai thác xa bờ). Sản lượng khai thác 231.442 tấn (tăng 5,5% so cùng kỳ, đạt 68,7% kế hoạch).

Tổng diện tích đang sản xuất muối niên vụ 2017 - 2018 trên địa bàn tỉnh là 819,7 ha (trong đó có 35 ha sản xuất muối sạch theo phương thức trải bạt). Sản lượng muối đã thu hoạch trong vụ là 57.140 tấn, đạt 86,6% kế hoạch, tăng 37,5% so cùng kỳ, giá muối bình quân trong vụ giao động từ 950-1.250 đồng/kg, tăng từ 200-300 đồng/kg, việc tiêu thụ muối của diêm dân trong vụ thuận lợi, không có sản lượng muối tồn./.

BBT