00:00 Số lượt truy cập: 2162467

Chi hội nông dân vững mạnh trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới 

Được đăng : 30/09/2020
Chi hội nông dân thôn 4, Hội Nông dân xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái có 73 hội viên/85 hộ nông nghiệp, tỷ lệ thu hút bằng 85,8%. Trong đó, Tỷ lệ hội viên người dân tộc thiểu số chiếm 2%; Chi hội có 4 hộ nghèo với 12 nhân khẩu. Thế mạnh chủ yếu trong sản xuất nông nghiệp của thôn là trồng dâu nuôi tằm, trồng đào, trồng hoa, cây ăn quả, nuôi ong lấy mật, phát triển lâm nghiêp trồng quế hữu cơ.

Thời điểm năm 2015, thôn mới chỉ đạt 03/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đó là tiêu chí số 4 về điện; tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị; tiêu chí 19 về an ninh trật tự, còn lại 16 tiêu chí chưa đạt trong đó có một số tiêu chí rất khó khăn cần có ngun lực đầu tư và sự vào cuộc tích cực của Hội viên mới có thể thực hiện được đó là các tiêu chí về đường giao thông, về môi trường, về thu nhập và hộ nghèo, về xây dựng nhà sinh hoạt văn hóa thôn. Nhận thức được tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chi hội đã xây dựng kế hoạch hành động cụ thể cho từng công việc, tranh thủ sự lãnh đạo của Hội cấp trên, tập trung trí tuệ của tập thể. Trong 5 năm, nông dân trong Chi hội đã đóng góp 2.000 ngày công lao động duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng đường làng ngõ xóm, hiến gần 10.000 m2 đất sản xuất nông nghiệp, đóng góp 1,7 tỷ đồng vào xây dựng nông thôn, bê tông hóa 4,5 km các tuyến đường.

Ngoài ra, hội viên nông dân trong thôn còn tích cực tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu về y tế vận động 100% hội viên tham gia mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện, giáo dục, an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh, an toàn thực phẩm, bình đẳng giới, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc, giáo dục trẻ em…cho 100% lượt hội viên được tiếp cận và tổ chức thực hiện hàng năm.


trao-bang-cong-nhan-xa-dat-chuan-nong-thon-moi-cho-xa-dao-thinh

Xã Đào Thịnh được công nhận xã đạt chuaane NTM năm 2016

Chi hội đã họp bàn giải pháp tuyên truyền vận động hội viên chuyển đổi 11,2ha đất trồng lúa sang trồng dâu nuôi tằm, cải tạo vườn tạp để trồng cây ăn quả, cây hoa có giá trị kinh tế cao là 9 ha; trồng dược liệu dưới tán rừng 1,5ha; xây dựng vùng quế hữu cơ tiêu chuẩn quốc tế 30 ha, thành lập mới 2 THT và 4 tổ nhóm ngành nghề, thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu/người/năm, tăng 19 triệu/người/năm so với năm 2015, hộ nghèo đến thời điểm hiện tại giảm 9 hộ so vơi năm 2015 đến nay còn 4 hộ nghèo. Hàng năm, trung bình có 70 hộ hội viên đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, số hộ vươn lên khá và giầu chiếm tỷ lệ cao từ 60 đến 70% trên tổng số hộ đăng ký, nhiu hộ đạt thu nhập từ 450 triệu- 700 triệu đồng.Đến nay, kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, hệ thống giao thông trục thôn, ngõ xóm đều được kiên cố hóa 100%, có 90% Hội viên sử dụng intenet, các thiết chế văn hóa như: nhà sinh hoạt văn hóa thôn đã đạt chuẩn có sức chứa 100 chỗ ngồi trở lên. Nhà ở dân cư được Hội viên chăm lo xây dựng, toàn thôn có 89/95 hộ có nhà xây kiên cố chiếm 93%. Tỷ lệ hội viên tham gia bảo hiểm đạt 98,2%. Môi trường nông thôn được quản lý chặt chẽ, nhận thức của Hội viên được nâng lên từ đó đã tự giác thực hiện việc bảo về môi trường, 100% Hội viên tự giác đóng góp tiền hàng tháng để xử lý rác thải sinh hoạt theo quy định, cảnh quan môi trường nông thôn ngày càng được Hội viên chăm lo bảo vệ và xây dựng theo hướng xanh - sạch - đẹp.Chi hội đã xây dựng được câu lạc bộ văn nghệ, thể thao thu hút đông đảo Hội viên  tham gia. An ninh trật tự trong thôn được giữ vững, không có đơn thư khiếu lại, tố cáo, không có trọng án hoặc tình trạng khiếu kiện đông người xảy ra.Với sự vào cuộc tích cực của Chi hội và hội viên nông dân trong thôn,  đến tháng 10 năm 2016 Chi hội cùng với nhân dân trong thôn đã thực hiện hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới góp phần vào công cuộc trung của toàn xã, toàn huyện về xây dựng nông thôn mới.Từ những hoạt động cụ thể, thiết thực, sát với tình hình thực tế tại cơ sơ sở, vai trò vị trí của Chi hội ngày càng được khẳng định. BCH Chi hội luôn được Chi bộ, Hội cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ để triển khai thực hiện, đặc biệt trong việc xây dựng nông thôn mới, xây dựng môi trường trong sạch, làm điểm cho các Chi hội khác học tập và thực hiện. người nông dân đã có sự chuyển biến nhận thức, nhất là việc liên kết để hình thành mô hình kinh tế tập thể như tổ hợp tác, hợp tác xã để tương trợ, gắn kết mọi người trong thôn, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần trong cộng đồng dân cư. Sự đoàn kết nội bộ giữa hội viên trong Chi hội đã tạo nên sức mạnh tổng hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ và các phong trào của hội.

Trong 5 năm qua, Hàng năm Chi hội đều được được Hội Nông dân xã Đào Thịnh xếp loại Chi hội vững mạnh toàn diện, thường xuyên được nhận giấy khen của Đảng bộ và của UBND xã về thành tích hoạt động tuyên truyền xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế nông nghiệp bảo vệ môi trường

 Trong thời gian tới Chi hội nông dân thôn 4, xã Đào Thịnh tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ: Tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Hội Nông dân cấp trên, vận dụng sáng tạo cho sự phát triển, phù hợp với điều kiện thực tế tại thôn; Tiếp thu những ý kiến xây dựng của Hội viên, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc; Lựa chọn xây dựng những mô hình điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo để nhân rộng; Đẩy mạnh công tác tuyền truyền, vận động Hội viên bước vào giai đoạn xây dựng thôn, NTM kiểu mẫu; Đổi mới và nâng cao các hoạt động xây dựng Chi hội vững mạnh toàn diện góp phần 1 phần xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu từ nay đến năm 2022.

Quốc Anh