Hậu Giang: Tăng cường hỗ trợ nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu và giảm nghèo bền vững 

Được đăng : 21/02/2019
Trong những năm qua, phong trào “Nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” doTrung ương Hội Nông dân Việt Nam phát động đã được HND tỉnh Hậu Giang thực hiện hiệu quả trong việc giảm số hội viên nghèo, tăng số hộ khá, giàu, từng bước hình thành các vùng sản xuất chuyên canh quy mô lớn và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Để đạt được kết quả đó, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã phối hợp với các ngành, doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ, cung ứng thiết bị, vật tư nông nghiệp cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; tăng cường công tác vận động xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân.

Từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện thuận lợi giúp cho 4.894 tỷ đồng, đã vận động và hỗ trợ vốn, cây, con giống và kinh nghiệm sản xuất cho 24.757 lượt hộ nông dân, qua đó có 17.424 hộ nông dân thoát nghèo góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh xuống 7,18%. Các cấp Hội liên kết với các ngành doanh nghiệp cung cấp vật tư, hàng hóa, máy móc các loại phục vụ sản xuất và cải thiện đời sống. Phối hợp cung ứng 671 thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp cụ thể 99 máy gặt đập liên hợp, 16 lò sấy, 04 máy tách hạt, 74 máy làm đất, 360 máy phun thuốc, 118 máy bơm nước, cung ứng vật tư nông nghiệp hỗ trợ nông dân được 2.433 tấn phân bón, 18,3 tấn bảo vệ thực vật. 609,4 tấn gióng, 75 tấn thức ăn chăn nuôi. 05 năm qua cả tỉnh tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân 13.660.136.000 đồng, nâng tổng số vốn lên 18.052.772.000 đồng.

Hội Nông dân tỉnh còn nhận ủy thác từ Trung ương 10.100.000.000 đồng, có 1.400 lượt hộ nông dân được vay vốn từ Quỹ  Hỗ trợ nông dân, cùng với nguồn vốn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm do Hội quản lý đã góp phần quan trọng vào việc  xay dựng các mô hình sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho hội viên và nông dân, một số hộ trở thành hộ nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi. Cuối năm 2018 có 60.740 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó, có 11.065 hộ thu nhập từ 100 triệu đồng /ha/năm trở lên.

 

                                                                                         Chu Hương