HND Bình Phước: Phối hợp làm mới được 12 km đường, 2,5 km kênh mương 

Được đăng : 31/10/2018
Trong tháng 10/2018, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ vối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng gia đình nông dân văn hóa, tham gia xây dựng thôn, ấp , khu văn hóa, nhất là phòng trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, Hội Nông dân các cấp phối hợp với các ngành, vận động hội viên nông dân đóng góp 726 triệu đồng, hàng trăm ngày công lao động tham gia tu sửa, phát quang và dọn dẹp vệ sinh, làm mới được 12 km đường, 2,5 km kênh mương, tu sửa 01 nhà văn hóa cộng đồng, 08 cầu cống các loại.

Trong tháng, Hội Nông dân huyện Phú Riềng cũng đã bàn giao nhà tình thương cho hội viên nông dân nghèo khó khăn về nhà ở tại xã Long Tân./.

H.Chu