HND Cao Bằng: tổ chức 6 lớp tập huấn, hướng dẫn khoa học kỹ thuật cho hội viên nông dân 

Được đăng : 01/10/2018
Trong quý III/2018, các cấp Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng đã tích cực tổ chức các hoạt động, phong trào nông dân.

Hội phối hợp với Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tổ chức 6 lớp tập huấn, hướng dẫn khoa học kỹ thuật cho 325 hội viên nông dân. Phối hợp với Công ty phân bón Lâm Thao triển khai mô hình sử dụng phân bón cao cấp cho cây ngô với diện tích 8000 m2; mô hình ứng dụng công nghệ Nano trên cây ngô với diện tích 2 ha tại huyện Thông Nông; phối hợp với Trạm Khuyến nông, khuyến lâm tổ chức 01 lớp trồng rau an toàn gồm 60 hộ tham gia tại phường Hòa Chung (thành phố Cao Bằng).

Trong quý III đã triển khai vận động ủng hộ xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân được 3.323 triệu đồng. Đến nay số Quỹ Hỗ trợ nông dân trong tỉnh vận động được 4.162 triệu đồng (đạt 75% kế hoạch năm 2018); đôn đốc thu hồi 11 dự án đến hạn với số tiền là 3.260 triệu đồng. Đồng thời khảo sát xây dựng 8 dự án cho vay luân chuyển với 1.200 triệu đồng, giải ngân 6 dự án với số vốn 2.200 triệu đồng.

Hội phối hợp với Ngân hành Chính sách xã hội, tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình quản lý và sử dụng vốn tại 38 xã, 46 tổ vay vốn. Tính đến ngày 31/8/2018, tổng dư nợ thông qua tổ chức Hội Nông dân đang quản lý là 785.917 triệu đồng, với 810 tổ vay vốn, tổng dư nợ đến nay là 218.985 triệu đồng.

Hội cũng đã triển khai thực hiện mô hình Hỗ trợ di dời chuồng trại ra khỏi gầm nhà ở tại xã Quang Vinh, huyện Trà Lĩnh và dự án Hỗ trợ hợp tác xã thúc đẩy liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm từ cây quýt tại xã Quang Hán, huyện Trà Lĩnh.

Ngoài ra Hội còn phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ nông dân nông thôn - Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức 01 lớp tập huấn về chuỗi giá trị cho 50 người. Cùng với Trung tâm Ứng dụng khoa học ông nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh triển khai 02 lớp tập huấn về ủ phân hữu cơ tại xã Quốc Dân, Quảng Uyên và lớp nuôi giun quế tại thị trấn Thông Nông, huyện Thông Nông. Phối hợp với Chi cục thực vật môi trường nông thôn năm 2018 cho 86 cán bộ, hội viên nông dân tại thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng và thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Uyên./.

Hương Chu