HND Hòa Bình: Tích cực thực hiện các phong trào nông dân 

Được đăng : 06/11/2018
Trong tháng 10/2018, các cấp Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình đã tích cực thực hiện công tác Hội và các phong trào nông dân.

Hội tiếp tục đôn đốc, theo dõi các hộ nuôi 400 con bê cái giống sinh sản tại huyện Kim Bôi, Lạc Sơn. Kiểm tra giám sát, triển khai thực hiện dự án "Phân loại rác thải sinh hoạt và lý rác hữu cơ làm phân bón tại hộ gia đình" do Trung tâm môi trường Trung ương Hội Nông dân Việt Nam hỗ trợ, xây 8 bể chứa rác làm phân hữu cơ tại xã Yên Mông, thành phố Hòa Bình. Giám sát việc thực hiện quản lý sản xuất, kinh doanh sử dụng vật tư nông nghiệp của 6 cơ sở kinh doanh tại Lương Sơn, Yên Thủy, Đà Bắc. Tổ chức giao lưu sân khấu hóa về xây dựng nông thôn mới tại xã Nà Mèo, huyện Mai Châu. Hội Nông dân tỉnh đã đề xuất xét chọn Nhà khoa học của nhà nông lần thứ nhất - Cao Phong “ Cải tiến kỹ thuật xây bể trụ phun thuốc bảo vệ thực vật cho cây ăn quả”. Thực hiện phân công cán bộ hõ trợ thực hiện mô hình xây dựng mô hình Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh gắn với xây khu dân cư nông thôn kiểu mẫu, vườn mẫu; triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm, giai đoạn 2018 - 2020. Phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khảo sát địa bàn, hợp tác xã tham gia chương trình FFF giai đoạn II tại huyện Tân Lạc, Lạc Thủy.

Hội phối hợp với công ty Cổ phần ứng dụng Nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam tổ chức 14 lớp giới thiệu sản phẩm công nghệ sinh học cho 1.400 hội viên nông dân huyện Yên Thủy. Phối hợp với tập đoàn Vingroup khảo sát các tổ hợp tác về liên kết bao tiêu đàu ra sản phẩm nông nghiệp.

Hội Nông dân các huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan ban, ngành, daonh nghiệp tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên nông dân. Các cấp Hội tích cực vận động  cán bộ, hội viên nông dân quyên góp, ủng hộ giúp đỡ hội viên nông dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Các cấp Hội vận động hội viên nông dân thực hiện các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới đóng góp được 11.076 ngày công lao động, tổng giá trị 266,8 triệu đồng (Lạc Thủy); sửa chữa và xây mới hơn 31,5 km đường giao thông nông thôn; nạo vét, xây mới, tu sửa và khơi thông dòng chảy hơn 150,1 km kênh mương nội đồng, phát quang trên 277,9 km đường giao thông nông thôn, đào đắp 2.240 m3 đất đá; hiến 788 m2 đất để làm đường (Đà Bắc, Lạc Thủy); trồng trên 3 km đường hoa hai bên đường, thành lập các mô hình "Nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn”, “ thu gom rác thải”, "thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật" (Lạc Thủy), xây dựng 11 bể bioga (Yên Thủy).

Phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức 2 lớp tập huấn nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ hội viên, nông dân cơ sở về công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình cho 420 hội viên nông dân tại Lương Sơn; 02 hội nghị truyền thông, tư vấn về phòng chống bạo lực gia đình cho hội viên nam nông dân cho 420 hội viên, nông dân huyện Yên Thủy và Lạc Sơn; 02 cuộc tọa đàm với chủ đề "Nông dân với công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình" cho 420 hội viên, nông dân tại Tân Lạc và thành phố Hòa Bình.

Ngoài ra, Hội Nông dân các cấp phối hợp, tham gia thực hiện tốt công tác dân quân tự vệ ở cơ sở; phối hợp với Ban công an tuyên truyền thực hiện tốt công tác phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội trong nông thôn. Hội Nông dân huyện Tân Lạc phối với với Saga thành lập 3 câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình, mỗi câu lạc bộ có từ 10 - 15 thành viên tham gia, phối hợp với Ban công an xã thành lập 15 tổ tự quản, xóm an toàn về an ninh trật tự gồm 15 thành viên tham gia. Hội Nông dân huyện Mai Châu duy trì hoạt động tốt mô hình "Nông dân với an toàn giao thông" gồm 70 hội viên nông dân tham gia tại xã Pà Cò. Hội Nông dân huyện Cao Phong tổ chức 13 cuộc tuyên truyền về phòng chống, tội phạm, ma túy gồm 1.800 hội viên nông dân tham gia./.

H.Chu