Hòa Bình: Sản xuất nông, lâm nghiệp đạt hiệu quả 

Được đăng : 28/09/2018
Trong 9 tháng đầu năm 2018, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định và tăng trưởng, sản xuất nông, lâm nghiệp đạt hiệu quả.

Các địa phương trong tỉnh đã chỉ đạo tập trung gieo trồng đúng thời vụ, chủ động điều tiết, sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả đảm bảo phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Tuy nhiên do thời tiết diễn biến phức tạp, các đợt không khí lạnh, nắng nóng và mưa kéo dài gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi, như một số diện tích hoa màu bị ảnh hưởng, gia súc gia cầm chậm phát triển. Việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp gặp khó khăn ảnh hưởng đến thu nhập của hội viên nông dân. Giá bán các loại nông sản hàng hóa như rau su su, ngô, bí xanh… tại một số địa phương thấp, không ổn định. Sản phẩm ớt tại Yên Thủy do doanh nghiệp không thu mua nên nông dân gặp khó khăn và lo lắng cho đầu ra của các sản phẩm hàng hóa khác. Bên cạnh đó một số sản phẩm như na, nhãn,… được mùa, giá bán lợn thịt, gà, vịt thương phẩm có chiều hướng tăng giúp bà con nông dân có thêm thu nhập và yên tâm hơn trong chăn nuôi./.

BBT