00:00 Số lượt truy cập: 1186396

Hội Nông dân huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La: tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất 

Được đăng : 26/03/2020

hai-che
Thu nhập của người trồng chè ngày càng ổn định

Thuận Châu là huyện miền núi, địa bàn rộng, núi cao, đất canh tác bạc màu, đời sống nông dân còn gặp không ít khó khăn. Hội Nông dân huyện Thuận Châu có 29 cơ sở hội, 391 chi hội, 28.799 hội viên nông dân tham gia sinh hoạt hội.

Những năm qua, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua yêu nước, đã được Hội Nông dân các xã trong toàn huyện hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả, triển khai sâu rộng phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi" gắn với xây dựng nông thôn mới, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Hội Nông dân huyện đã tổ chức cho các hộ hội viên đăng ký thi đua sản xuất kinh doanh giỏi 4 cấp. Đến nay, đã có 29/29 cơ sở và 391 chi Hội phát động phong trào đến 28.799 cán bộ, hội viên nông dân. Trên 17 nghìn lượt hộ đăng ký danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi 4 cấp, kết quả đã có: 2.013 hộ SXKD giỏi các cấp.

Hội đã thực hiện tốt việc sử dụng nguồn vốn từ Quỹ Hội Nông dân với tổng số vốn trên 9 tỷ 250 triệu đồng, gồm 47 dự án; Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho nông dân vay trên 153 tỷ đồng, gồm 154 Tổ Nông dân tiết kiệm và vay vốn với 6.555 hộ vay, phối hợp với Ngân hàng nông nghiệp & PTNT cho vay trên 132 tỷ đồng gồm 32 tổ TK&VV, số hộ vay là 1.089 hộ.

Các cấp Hội còn tích cực tuyên truyền vận động nông dân giúp nhau về vốn, giống, cây trồng, vật nuôi, đóng góp tiền, ngày công giúp nhau xây dựng “mái ấm nông dân” với trị giá trên 2 tỷ đồng. Kết quả trong 5 năm qua, Hội đã giúp được 605 hộ hội viên thoát nghèo và có 139 hộ xóa được nhà tạm. Tích cực tham gia các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, giúp các hộ có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn vươn lên thoát nghèo bằng thông qua cho vay không lãi, giúp nhau cây con giống, về kỹ thuật…

Là Chủ tịch Hội Nông dân huyện, đồng chí Văn Quý đã cùng tập thể Ban Thường vụ quan Hội luôn trăn trở, làm thế nào để giúp hội viên nông dân chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả thu nhập thấp sang trồng cây có thu nhập cao hơn, bền vững hơn. Đồng chí Quý đã nghiên cứu về cây chè với diện tích 273 ha, chưa có giải pháp phát triển và quy hoạch vùng, quy trình sơ chế, bảo quản, chế biến chưa được đầu tư quan tâm đúng mức.“Giải pháp phát triển cây chè tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn Lavà được UBND huyện công nhận sáng kiến. Đến nay, diện tích chè được phát triển sang 3 xã lân cận, tổng diện tích chè toàn huyện là 1.346 ha, thu nhập người trồng chè từng bước được ổn định, tại huyện có 03 HTX sản xuất, chế biến, tiêu thụ chè.

Hội Nông dân huyện đã phối hợp tổ chức được 112 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 10 nghìn lượt người tham dự; xây dựng được 28 mô hình trình diễn về chăn nuôi và trồng trọt... Thành lập được 02 HTX, 01 chi Hội Nông dân nghề nghiệp, 02 tổ Hội Nông dân nghề nghiệp.

Phối hợp tham gia xây dựng thương hiệu sản phẩm như “Chè Phổng Lái”, “Khoai sọ Thuận Châu” đã được cấp chứng nhận nhãn hiệu của Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ. Hội tham mưu liên kết sản xuất, tiêu thụ xuất khẩu xoài sang Trung Quốc, thanh long sang Cộng hòa liên bang Nga.

Hoạt động dịch vụ cung ứng vật tư hỗ trợ nông dân được tổ chức thường xuyên và hiệu quả, Hội đã phối hợp với Công ty Phân bón Lâm Thao; Công ty phân bón NPK Sông Gianh cung ứng được 9.872 tấn phân bón; hơn 10 tấn giống ngô, lúa.

Có thể nói, phong trào thi đua yêu nước điển hình là phong trào sản xuất kinh doanh giỏi của nông dân đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của huyện hàng năm. Đời sống của người nông dân từng bước được nâng cao; số hộ khá, giàu ngày càng tăng, hộ nghèo giảm, nông dân yên tâm phấn khởi sản xuất và tích cực góp công sức, tiền của, đất đai cùng chính quyền chung tay xây dựng Nông thôn mới.

Từ năm 2015 đến nay, Hội viên nông dân huyện vinh dự được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng UBND tỉnh tặng 168 kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam", 70 bằng khen; UBND huyện tặng 511 giấy khen.

Trung Hiếu