00:00 Số lượt truy cập: 1186410

Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đẩy mạnh công tác khoa học và công nghệ hỗ trợ nông dân sản xuất 

Được đăng : 15/03/2020

Nhằm đẩy mạnh công tác khoa học và công nghệ hỗ trợ nông dân sản xuất, Hội Nông dân và Sở Khoa học &Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xây dựng “Chương trình phối hợp họat động giữa Sở Khoa học và Công nghệ và Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đọan 2016-2020”. Trong 5 năm qua được sự hỗ trợ và phối hợp thực hiện, Hội Nông dân các cấp đã thông qua những buổi sinh hoạt chi, tổ Hội tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, hội viên, nông dân về vai trò của khoa học và công nghệ với phát triển kinh tế - xã hội; sử dụng những bản tin, những tài liệu khoa học công nghệ phổ biến các thông tin, kiến thức về khoa học và công nghệ, các mô hình sản xuất kinh doanh điển hình tiên tiến, kinh nghiệm của nông dân trong họat động ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ...

Qua công tác phối hợp Sở khoa học công nghệ tỉnh đã cung cấp cho Hội Nông dân kịp thời tới đến chủ tịch Hội nông dân cấp huyện, cấp xã và các chi hội trưởng, tổ trưởng tổ Hội nông dân và chủ trang trại, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi....để dùng làm tư liệu sinh hoạt hàng kỳ có nhiều nội dung phong phú như: Phổ biến kiến thức, Khoa học và người lãnh đạo, Sở Hữu trí tuệ, Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng…

Công tác tập huấn khoa học và công nghệ cũng được Hội nông dân tỉnh(HND quan tâm, trong 5 năm 2016 – 2020 HNDT đã triển khai 53 lớp với trên 4 ngàn lượt người tham gia, sau công tác tập huấn đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất ứng dụng khoa học và công nghệ của nông dân thành công.

Nhằm khuyến khích và động viên tích cực phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật HNDT đã tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Kỹ thuật Nhà nông cấp tỉnh; Trong 05 năm qua Hội đã vận động, hướng dẫn CB, HV, ND tham gia cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc”,  Hội thi  “Sáng tạo Nhà nông” và Hội thi “Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu”. Kết quả đã có 18 giải pháp tham gia dự thi và 10 giải pháp đạt giải như: đề tài Trồng tiêu ra hoa theo ý muốn và huấn luyện vịt trời; đề tài kỹ thuật xử lý bưởi da xanh ra hoa trái vụ; đề tài Lập điểm cung cấp mô hình hệ thống tưới bù áp ASOP cho cây đa niên….. Trong những năm qua, Hội Nông dân đã phối hợp với Chi cục Quản lý chất lượng nông sản tỉnh khảo sát, hướng dẫn Tổ hội nghề nghiệp sản xuất, nuôi trồng nấm ăn và nấm dược liệu tại thôn Liên Hiệp 1 xã Xà Bang xây dựng nhãn hiệu “Nấm dược liệu Xà Bang” và thực hiện chỉ dẫn địa lý một số loại nông sản như : Bơ sát, Nấm dược liệu, hồ tiêu sạch . . .Trong đó có 03 Sáng tạo kỹ thuật được Hội Nông dân Trung ương công nhận trao giải (Phạm Tấn Phước đề tài Xây dựng mô hình trồng cây thanh long ruột đỏ theo hướng Việt GAP và Nguyễn Văn Gia đề tài Xe lăn lu nền ruộng muối và cào muối.Lâm Ngọc Nhâm đề tài Trồng vườn hồ tiêu ra hoa theo ý muốn…. Ngoài ra HNDT Hội phối hợp các sở, ngành hiện các 38 dự án khuyến nông – khuyến ngư, xây dựng các mô hình sản xuất công nghệ tiên tiến trên các loại cây trồng, vật nuôi gắn với 8 lớp dạy nghề theo phương thức "cầm tay chỉ việc, nông dân dạy nông dân". Từ năm 2008 đến nay, hàng quí nông dân còn được nhận đặc san: “Bản tin nông nghiệp và thị trường ”. Đây là một kênh thông tin giúp nông dân tiếp cận thị trường. với Sở Khoa học&Công nghệ tổ chức 89 lớp tập huấn nâng cao kỹ năng khai thác thông tin KHCN trên mạng Internet dành cho CB, HV ND và thực hiện và duy trì 0 2 dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh: "Thử nghiệm mô hình nuôi cua đồng thương phẩm trong ao đất và ruộng lúa tại huyện Đất Đỏ" và " Trồng thanh long ruột đỏ" tại xã Bông Trang, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc; duy trì hoạt động của 10 trạm khai thác điện tử, xây dựng thư viện điện tử giúp nông dân khai thác thông tin khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất, kinh doanh. Hội Nông dân đã xây dựng Website của Hội Nông dân tỉnh và trang bị máy tính nối mạng Internet cho 60 Cơ sở Hội và 36 Câu lạc bộ Nông dân. Qua 5 năm hoạt động đã đem lại hiệu quả thiết thực.

Thực hiện Dự án: “Xây dựng và nhân rộng mô hình hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản” Hội Nông dân Hội hỗ trợ các hộ nông dân SX-KD giỏi, các chủ trang trại, các HTX tham gia Hội chợ 6 “Nông nghiệp-nông thôn khu vực Nam Bộ” do TW Hội tổ chức.  Hội tổ chứctham gia 10 gian hàng tại 5 Hội chợ Thương mại theo kế hoạch của Sở Công Thương, tạo điều kiện giới thiệu, quảng bá những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh, thực hiện các hoạt động kết nối giao thương, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, tìm cơ hội liên kết sản xuất - chế biến- tiêu thụ nông sản, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh và khả năng cạnh tranh trên thị trường.  Hội Đã tổ chức xây dựng  tổ liên kết trồng nấm tai xã Tóc Tiên, tổ chức 24 lớp tập huấn bồi dưỡng kiên thức, kỹ năng sản xuất nông sản hàng hóa, tổ chức 8 Hội thảo về: “Xây dựng mô hình liên kết sản xuất- chế biến- tiêu thụ nông sản năm 2017” tại 6 huyện của tỉnh với 240 đại biểu tham dự là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, các chủ trang trại trên địa bàn tỉnh, tạo cơ hội để nông dân và doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ nông sản có cơ hội trao đổi, tọa đàm, cùng tìm nguyên nhân và hướng giải quyết vấn đề sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản của tỉnh.

Thực hiên Dự án: “Xây dựng và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững cho hộ hội viên nông dân nghèo”. Nuôi dê sinh sản tại các xã Xuân Sơn, Sơn Bình, Láng Lớn, nuôi nhím sinh sản tại phường Long Hương, Kim dinh, nuôi gà ta thả vườn tại xã Tóc Tiên đang được các hộ nông dân nghèo tiếp tục nhân rộng. Mô hình nuôi dê sinh sản tại xã Long phước, nuôi bò sinh sản tại xã Phước Long Thọ và xã Phước Hưng mới được Hội triển khai trong tháng 7 năm 2017, đang được 24 hộ hội viên nông dân nghèo phấn khởi đón nhận và thực hiện. Hội Nông dân tỉnh dẫ tổ chức 21 lớp tập huấn kỹ thuật, 21 Hội thảo gắn với các mô hình giảm nghèo....

Với sự chỉ đạo chặt chẽ của lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ và Hội Nông dân tỉnh, trong 5 năm qua, “Chương trình phối hợp họat động giữa Sở Khoa học và Công nghệ với Hội Nông Dân tỉnh BR-VT giai đoạn 2015-2020” được tổ chức đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, khẳng định Chương trình phối hợp họat động giữa hai đơn vị là hiệu quả, thiết thực.

Cung cấp thông tin KHCN thông qua việc xuất bản và phát hành các bản tin “Thông tin khoa học người lãnh đạo”, bản tin “ Sở hữu trí tuệ”, bản tin “Phổ biến kiến thức”, bản tin: “TBT và Tiêu chuẩn đo lường chất lượng”; việc thiết lập và khai thác, thư viện điện tử đã đem lại hiệu quả thiết thực cho cán bộ, hội viên, nông dân, được bà con nông dân hoan nghênh, đón nhận. Những thông tin khoa học đã được bà con ứng dụng vào sản xuất và đời sống của gia đình mình. Bản tin: “ Sở hữu trí tuệ” cũng đã trang bị những kiến thức cơ bản, cần thiết về các vấn đề sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, xây dựng thương hiệu hàng hóa...và đây là những kiến thức rất mới đối với cán bộ, hội viên nông dân.

Việc tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn khai thác khoa học và công nghệ đã góp phần nâng cao kỹ năng sử dụng máy vi tính, khai thác thông tin trên mạng Internet, cơ hội tiếp cận công nghệ thông tin phục vụ sản xuất và đời sống của CB, HV, ND. Từ những kỹ năng học được trong các lớp tập huấn, đến nay đội ngũ cán bộ ở 60 cơ sở Hội đã sử dụng thành thạo máy vi tính, khai thác nhiều thông tin bổ ích trên mạng phục vụ công tác Hội và thực hiện việc gửi báo cáo hoạt động về huyện, thành Hội qua Email; Hội Nông dân các huyện cũng thường xuyên gửi báo cáo về tỉnh Hội qua mạng. Chương trình tổ chức các lớp tập huấn khoa học và công nghệ đã góp phần tăng cường hiệu quả đồng bộ Hội Nông dân cơ sở trong tỉnh, từng bước củng cố, hoàn thiện thông tin điện tử tại địa bàn. Đây là nội dung đặc biệt quan trọng cần được tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.
(Trình vi)