00:00 Số lượt truy cập: 1186383

Hội Nông dân tỉnh cà Mau đẩy mạnh công tác triển khai các đề tài, dự án khoa học công nghệ, xây dựng và chuyển giao các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ cho nông dân 

Được đăng : 10/01/2020

 

Được sự quan tâm của UBND tỉnh và các Sở, ngành liên quan trong đó Hội Nông dân và Sở Khoa học & Công nghệ đã ký kết chương trình phối hợp giữa hai Ngành cụ thể, bám sát nội dung nên trong quá trình triển khai thực hiện đạt hiệu quả, kịp thời cùng với các cơ quan Báo, Đài chuyển tải các thông tin đến với cán bộ, hội viên, nông dân, từng bước chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, góp phần thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và phát triển kinh tế ở địa phương. Đặc biệt là các cấp Chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho 02 ngành phối hợp xây dựng, triển khai thực hiện các dự án mang lại hiệu quả thiết thực cho hội viên, nông dân. Giúp nông dân thay đổi cách nghĩ, cách làm, từng bước đưa ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất, phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại, hợp tác liên kết vùng sản xuất hàng hóa gắn với bảo quản tiêu thụ sản phẩm, giảm chi phí đầu tư tăng thu nhập cho hộ nông dân.

Trong năm 2016

- Thực hiện dự án cấp bộ:        

Dự án NTMN “Xây dựng mô hình sản xuất tổng hợp trên vùng đất phèn nặng tại xã Khánh An, huyện U Minh”. Đã sản xuất được 230 con giống gà nòi lai, xuất bán được 450 con gà nòi lai, trọng lượng từ 1,5-2kg; Có 09 heo rừng lai cho sinh sản 42 heo con; Tiếp tục cho sinh sản giống cá sặc rằn và nuôi dưỡng, chăm sóc các đối tượng nuôi, trồng theo khác tiến độ như: cá rô đồng, chuối, mía.

- Thực hiện các dự án cấp tỉnh:

+ Dự án “Ứng dụng và phát triển công nghệ ương giống cá chình hoa (Anguilla marmorata)theo hình thức công nghiệp, trọng lượng từ 5g/con đạt trên 30g/con tại tỉnh Cà Mau”. Bán được 1.168 con cá giống, trọng lượng bình quân 25 con/kg.

+ Dự án “Ứng dụng Khoa học công nghệ tạo cảnh quan môi trường góp phần xây dựng nông thôn mới tại xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước”.

+ Dự án “Xây dựng nhãn hiệu tập thể sản phẩm cá khoai Cái Đôi Vàm - Cà Mau”.

+ Dự án “Nhân giống chuối bằng phương pháp cấy mô tại tỉnh Cà Mau”,

+ Dự án “Ứng dụng phát triển công nghệ sinh học để nhân giống cây keo lai (Acacia hybird) bằng phương pháp nuôi cấy mô tại tỉnh Cà Mau”.

Năm 2017:

- Thực hiện các dự án cấp tỉnh:

+ Dự án “Ứng dụng các mô hình kinh tế có hiệu quả vào sản xuất và đời sống góp phần xây dựng nông thôn mới"

+ Dự án nuôi cua biển ở xã Phú Thuận, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

+ Dự án “Xây dựng mô hình trồng xen canh" trồng chanh không hạt với đu đủ ruột vàng trên vùng đất phèn nặng ở xã Khánh An, huyện U Minh.

- Dự án cấp huyện:

- Dự án “Nâng cao năng suất nuôi tôm càng xanh ở Thị Trấn Thới Bình huyện Thới Bình

- Dự án “Ứng dụng chế phẩm sinh học EMOZEO vào nuôi cua biển thương phẩm" ở xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình tỉnh Cà Mau.

Năm 2018:

- Thực hiện các dự án cấp tỉnh:

Dự án: Xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn theo hướng VietGap tại xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau

Dự án: Nhân rộng mô hình chăn nuôi giống gà Tàu vàng được phục tráng của tỉnh Cà Mau

Dự án: Nhân rộng mô hình thụ tinh nhân tạo và sản xuất heo giống theo hướng an toàn dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Dự án: Bảo hộ quyền sở hữu và công nhận giống cây trồng đối với giống lúa ngắn ngày Cà Mau

- Dự án cấp huyện:

Dự án: Nuôi gà nòi lai trên đệm lót sinh học tại xã Phú Thuận, huyện Phú Tân tỉnh Cà Mau.

Dự án: Xây dựng mô hình trồng xen canh chanh không hạt với đu đủ ruột vàng trên vùng đất phèn nặng U Minh hạ.

Dự án: Nuôi cá Chạch Lấu (Mastacembelus favus Hora, 1923) thương phẩm tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Dự án:Thử nghiệm mô hình trồng nấm linh chi đỏ dưới tán rừng Keo lai vùng U Minh Hạ tỉnh Cà Mau.

Năm 2019:

- Triển khai đề tài, dự án cấp tỉnh: Đã triển khai 03 đề tài và 16 dự án; Trong đó:

+ 05 dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tỉnh”;

+ 03 dự án “Ứng dụng nhân rộng kết quả nghiên cứu thử nghiệm vào sản xuất và đời sống;

+ 06 dự án “Ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp”;

+ 02 dự án “Sở hữu trí tuệ”.

- Triển khai dự án cấp huyện:

20 dự án cho 8 huyện, thành phố Cà Mau; Trong đó

- Thành phố Cà Mau 01 dự án: Mô hình nuôi tôm sú quảng canh cải tiến 2 giai đoạn;

- Huyện Ngọc Hiển 03 dự án: Nuôi tôm sú quảng canh cải tiến, nuôi cá đối thương phẩm công nghiệp, nuôi cá dứa trong ao đất.

- 02 dự án: Nuôi tôm sú quảng canh cải tiến giai đoạn kết hợp với nuôi cá đối, nuôi tôm tít trong ao đất ở huyện Năm Căn.

- Huyện Phú Tân và huyện Cái Nước 04 dự án: Nuôi tôm sú 2 giai đoạn, nuôi cá nâu trong ao tôm quảng canh.

- Huyện Trần Văn Thời 02 dự án: Nuôi cá bóng mú và nuôi tôm càng xanh 02 giai đoạn trên vùng đất luân canh lúa - tôm sú.

- Huyện U Minh 04 dự án: Trồng màu kết hợp nuôi cá đồng, nuôi cá đồng trong lâm phần rừng tràm, nuôi cá đồng thâm canh và trồng mãn cầu thái kết hợp trồng táo.

- Huyện Thới Bình 02dự án: Nuôi cua biển quảng canh cải tiến 02 giai đoạn bằng chế phẩm sinh học.

- Huyện Đầm Dơi 02 dự án: Trồng rau màu và dưa hấu trái mùa, nuôi tôm kết hợp nuôi hàu Thái Dương.

Thông qua việc đẩy mạnh công tác triển khai các đề tài, dự án khoa học công nghệ, xây dựng và chuyển giao các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ cho nông dân đã tạo lên sức lan tỏa giúp cho Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động thông tin, tuyên truyền vận động hội viên, nông dân tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phát triển kinh tế gia đình, kinh tế tập thể, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng nông thôn mới. Đồng thời nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân về vị trí, vai trò của khoa học và công nghệ; nâng cao trình độ ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống, kinh doanh và dịch vụ của nông dân. Thông qua xây dựng thành công các mô hình, các dự án ứng dụng khoa học và công nghệ có sức lan tỏa trong cộng đồng để từ đó nhân rộng vào thực tiễn. Việc xây dựng được các mô hình ứng dụng các  tiến bộ KHKT mới, có hiệu quả được sự hưởng ứng tích cực từ phía các hộ nông dân, giúp hội viên nông dân có thêm những kiến thức mới về ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất và chăn nuôi đúng kỹ thuật, làm thay đổi nhận thức, tập quán, cách làm của nông dân; nâng cao năng lực và trình độ thâm canh cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện sản xuất của từng vùng. Đồng thời việc hỗ trợ nông dân xây dựng các mô hình, các dự án đạt hiệu quả cao giúp nông dân định hướng sản xuất, ứng dụng các kỹ thuật mới, những kinh nghiệm hay vào sản xuất ngày càng hiệu quả hơn, góp phần tăng năng suất cây trồng, vật nuôi nâng cao thu nhập cho gia đình, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế ở địa phương, từng bước tạo ra vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh chất lượng cao.