00:00 Số lượt truy cập: 2162535

Hội Nông dân tỉnh Hải Dương: Ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao hiệu quả sản xuất cho nông dân 

Được đăng : 08/12/2022
Trong những năm qua, các cấp Hội nông dân tỉnh Hải Dương luôn xác định ứng dụng khoa học và công nghệ mới là khâu then chốt, quan trọng để nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp cho nông dân.

                                                          nong-dan-hai-duong1

 Nông dân xã Gia Tân, huyện Gia Lộc ứng dụng tiến bộ khoa học vào chăm sóc cây vụ Đông.

Từ tầm quan trọng trên, các cấp hội đã đẩy mạnh công tác
tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ứng dụng KHCN vào đời sống, phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; tuyên truyền các mô hình điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm của nông dân áp dụng tiến bộ KHCN vào sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hiệu quả kinh tế cao, bằng nhiều hình thức tuyên truyền như: tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT, thông qua sinh hoạt chi, tổ hội, mô hình, câu lạc bộ, Hội thi Nhà nông đua tài, Nông dân tham gia bảo vệ tài nguyên, môi trường; xây dựng chuyên mục KHKT trên Bản tin Hội Nông dân tỉnh, hàng năm phát hành trên 12.000 cuốn tới các chi, tổ Hội; phối hợp với Đài PT&TH tỉnh tỉnh xây dựng và phát sóng chuyên mục “Nhịp cầu nhà nông” hàng tháng; viết tin, bài tuyên truyền trên Tạp chí Nông thôn mới, Báo Nông thôn ngày nay, Báo Hải Dương,… nhằm cung cấp, hướng dẫn cho cán bộ, hội viên nông dân những tiến bộ KHKT trong sản xuất nông nghiệp; tuyên truyền, biểu dương những gương điển hình trong việc ứng dụng hiệu quả tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, các mô hình SXKD giỏi, những kinh nghiệm hay, quảng bá và giới thiệu sản phẩm của nông dân; từ đó mỗi cán bộ, hội viên nông dân nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của KHCN, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ KHKT phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn hiện nay.

Trong 10 năm qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã trực tiếp tổ chức và phối hợp tổ chức được 615 lớp dạy nghề cho gần 21.525 lao động nông thôn với các nghề như: Trồng rau an toàn, Trồng cây ăn quả, Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt, Nuôi và phòng trị bệnh cho gia súc, gia cầm, May công nghiệp…,tỷ lệ nông dân sau học nghề có việc làm đạt trên 85%; tổ chức gần 15.000 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho trên 800.000 lượt hội viên nông dân về: kiến thức sản xuất rau, quả an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, sử dụng phân bón, thức ăn chăn nuôi; chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh hại cho cây trồng, vật nuôi, kỹ thuật bảo quản, chế biến nông sản sau thu hoạch và bảo vệ môi trường.
Trong lĩnh vực phát triển sản xuất nông nghiệp: Các cấp Hội trong tỉnh đã xây dựng được 413 mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả, trên 80% số cơ sở Hội trong tỉnh có ít nhất 01 mô hình. Nhiều mô hình xây dựng với sản phẩm có bao bì, tem truy xuất nguồn gốc, có hiệu quả kinh tế cao; trong đó Hội Nông dân tỉnh đã trực tiếp thực hiện xây dựng 15 mô hình điểm Chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ hợp tác sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn.  Các sản phẩm đều có bao bì, tem truy xuất nguồn gốc, đạt hiệu quả kinh tế cao. Các hộ tham gia mô hình được tập huấn kiến thức, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất rau an toàn theo quy trình VietGAP, cung cấp vật tư giống, phân bón đầu vào và giới thiệu tiêu thụ đầu ra cho sản phẩm của mô hình; được hỗ trợ kinh phí sản xuất, tem nhãn gắn sản phẩm và túi lưới đựng sản phẩm. Thông qua các mô hình, đã nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng cho hội viên nông dân về sản xuất, kinh doanh nông sản phải đảm bảo an toàn, tính liên kết trong sản xuất và trong tiêu thụ sản phẩm để cho hiệu quả kinh tế cao.
Bên cạnh đó HND tỉnh còn quan tâm đến việc chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, gắn tem truy xuất nguồn gốc và giới thiệu, quảng bá tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Các cấp Hội đã chủ động phối hợp các ngành liên quan xây dựng nhãn hiệu tập thể cho 25 sản phẩm đặc trưng chất lượng cao, trong đó trực tiếp xây dựng và quản lý 15 nhãn hiệu tập thể cho nông sản đặc trưng vùng. Hội Nông dân tỉnh phối hợp với các Ban, Trung tâm của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam xây dựng và triển khai thực hiện 03 Dự án: Dự án “Xây dựng mô hình phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm rau súp lơ an toàn” tại xã Đoàn Thượng (Gia Lộc); dự án mô hình Hội Nông dân thu gom rác thải và vệ sinh môi trường nông thôn tại xã Kiến Quốc (Ninh Giang), dự án mô hình Hội Nông dân thu gom, phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn” tại xã Đoàn Thượng (Gia Lộc).
Với những kết quả trên có thể khảng định rằng khoa học và công nghệ vào sản xuất đã đóng góp quan trọng và phát triển nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh hiện đại.

                                                                                                                                                                                                  Vân Anh- Ban Tuyên giáo