00:00 Số lượt truy cập: 2073812

Hội Nông dân tỉnh Long An tổ chức tập huấn và bàn giao thiết bị thực hiện mô hình điểm “Thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt và xử lý rác hữu cơ làm phân bón tại hộ gia đình” năm 2021 

Được đăng : 24/11/2021
Thực hiện Kế hoạch số 161-KH/HNDT ngày 15/11/2021 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về việc tổ chức tập huấn và bàn giao thiết bị thực hiện mô hình điểm “Thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt và xử lý rác hữu cơ làm phân bón tại hộ gia đình” tại huyện Đức Huệ, Đức Hòa.

 

Với mục đích đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức và nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật của cán bộ, HV-ND trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; giảm thiểu những hành vi, thói quen là tác nhân góp phần gây ra hiệu ứng nhà kính. Nhằm phát huy vai trò nòng cốt của các cấp Hội Nông dân trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng cảnh quan, môi trường nông thôn, tham gia có hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới. Ngày 23/11/2021, Hội Nông dân tỉnh tổ chức lớp tập huấn và bàn giao thiết bị thực hiện mô hình “Thu gom, phân loại rác thải sinh hoạt và xử lý rác hữu cơ làm phân bón tại hộ gia đình” năm 2021 tại xã Bình Hòa Bắc (huyện Đức Huệ) và tổ chức tại xã Hòa Khánh Nam (huyện Đức Hòa) vào ngày 01/12/2021. Đến tham dự lớp tập huấn và bàn giao thiết bị thực hiện mô hình có sự tham dự của Ông Trần Quốc Toản - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Báo cáo viên của lớp tập huấn, Bà Nguyễn Thị Nhiều, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đức Huệ, Ông Lương Hoàng Quý, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ; Ông Trần Kiêm Xương, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đức Hòa, Ông Lại Minh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy xã Hòa Khánh Nam, Bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa cùng 120 học viên là các hộ đã được lựa chọn tham gia mô hình.

 

la

Lớp tập huấn tại xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ 

 

Qua 01 buổi tập huấn, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường: về rác thải, xử lý rác thải sinh hoạt và hướng dẫn quy trình thu gom, phân loại, xử lý rác thải hữu cơ và quy trình sử dụng thùng ủ phân hữu cơ làm phân bón tại hộ gia đình. Tại lớp tập huấn, Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ cho mỗi hộ tham gia mô hình 01 thùng ủ phân hữu cơ để thực hiện việc ủ rác hữu cơ thành phân bón cho cay trồng, góp phần giảm được chi phí mua phân bón và hạn chế ô nhiễm môi trường.

 

la3

Ông Trần Quốc Toản (người đứng giữa, áo trắng) trao thiết bị cho các hộ tham gia mô hình 

Thông qua lớp tập huấn và trao thiết bị cho các hộ tham gia mô hình, Ông Trần Quốc Toản - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh yêu cầu Hội Nông dân huyện Đức Huệ, Đức Hòa phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân, hộ gia đình đang sinh sống, hoạt động tại địa phương chấp hành việc thực hiện phân loại rác thải tại nguồn. Mỗi xã, thị trấn phải xây dựng 01 mô hình điểm (mỗi xã 01 chi Hội) thực hiện thu gom, phân loại rác thải tại nguồn ở địa phương mình. Đề nghị các hộ dân tham gia mô hình phải nắm vững các kỹ thuật và quy trình thu gom, phân loại rác sinh hoạt và xử lý rác thải hữu cơ làm phân bón và sử dụng thùng ủ phân hữu cơ tại gia đình mà Báo cáo viên lớp tập huấn sẽ hướng dẫn, mỗi hộ tham gia mô hình cùng nhau bảo quản, giữ gìn thùng rác được cấp, không để xảy ra mất mát, hư hỏng và tham gia vào các tổ thu gom rác, đóng phí thu gom rác đầy đủ theo quy định của địa phương và tham gia đầy đủ các hoạt động của mô hình trong các lớp tập huấn và tổng kết mô hình. Tiếp tục nhân rộng và củng cố các câu lạc bộ bảo vệ môi trường hoạt động có chất lượng và hiệu quả, góp phần thực hiện theo tiêu chí nông thôn mới, mỗi hội viên tham gia mô hình là một tuyên truyền viên tích cực nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng chuyển đổi hành vi, trở thành thói quen bảo vệ môi trường về lâu dài./.

 

                                                                 Lệ Uyên

                                               Ban KTXH HND tỉnh Long An