00:00 Số lượt truy cập: 1186443

Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình nghiệm thu mô hình trồng bười ứng dụng công nghệ cao 

Được đăng : 15/10/2020

bich12

Các đại biểu tham quan mô hình “Trồng bưởi ứng dụng công nghệ cao” tại xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn


Chiều ngày 15/10/2020, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị nghiệm thu mô hình trồng bưởi ứng dụng công nghệ cao thực hiện theo Nghị quyết 39 theo Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phân bổ kinh phí thực hiện Nghị quyết số 05-NQ-TU ngày 24/10/2016 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 39/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội Đồng nhân dân tỉnh về quy định chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến, bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020

          Mô hình “Trồng bưởi ứng dụng công nghệ cao”tại xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn với quy mô 03 ha với 3 hộ tham gia”. Sau khi thăm quan thực tế mô hình, các đại biểu đánh giá cao mô hình trồng bưởi ứng dụng công nghệ cao, góp phần tiết kiệm công lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao thu nhập cho hộ dân, làm thay đổi tập quán sản xuất cho người dân, từ đó sẽ nhân rộng ra các vùng khác trong tỉnh. Mô hình dự kiến cho thu nhập đạt từ 100 triệu đồng đến 130 triệu đồng/ha/năm; Tạo việc làm, nâng cao giá trị thu hoạch trên 01 ha đất canh tác, góp phần thực hiện thành công chương trình tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp.

Qua đánh giá, mô hình đã mang lại hiệu quả cao, sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội Nông dân các cấp với cấp ủy chính quyền địa phương, sự chủ động đầu tư phần vốn đối ứng của các hộ tham gia mô hình. Mô hình đảm bảo thực hiện theo đúng tiến độ, kế hoạch, nội dung đề ra. Phần kinh phí hỗ trợ mô hình được Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ công khai, đảm bảo theo quy định của tài chính hiện hành. Thông qua việc triển khai các mô hình theo Nghị quyết số 39 của HĐND tỉnh Ninh Bình đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, tạo ra hướng đi mới cho người nông dân trong phát triển kinh tế.

Lê Bích