00:00 Số lượt truy cập: 1875954

Hội Nông dân xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh với xây dựng phong trào nông dân cơ sở 

Được đăng : 22/09/2020

 Phước Hưng là xã  đặc biệt khó khăn của huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh thuộc chương trình 135 của Chính phủ,  có diện tích tự nhiên 3.171 ha, diện tích đất nông nghiệp 2.895 ha. Toàn xã có 4.239 hộ với 17.023 nhân khẩu, dân tộc Khmer 55,13%. Là xã có điểm xuất phát thấp, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, chất lượng, hiệu quả sản xuất còn hạn chế, đời sống của của một số hộ dân còn gặp nhiều khó khăn.

Trong những năm qua, tranh thủ sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện, sự hỗ trợ của chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ với Mặt trận, các ngành, đoàn thể trong xã, Hội Nông dân xã đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội, vận động hội viên, nông dân tham gia thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nên hàng năm hầu hết các chỉ tiêu như phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; phát triển hội viên mới; vận động Qũy Hỗ trợ nông dân,.... đều đạt và vượt kế hoạch. Các chi Hộiđã đảm nhận đỡ đầu175 hộ vươn lên thoát nghèo.

Công tác củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi, Tổ Hội được quan tâm. Hiện nay toàn xã có 09 Chi Hội, 27 Tổ Hội, trong đó có 46 Tổ Hội Nông dân nghề nghiệp có 975 hội viên tham gia; chất lượng sinh hoạt, hoạt động của các Chi, Tổ Hội không ngừng được nâng lên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tập hợp nông dân tham gia tổ chức Hội gắn với nâng cao chất lượng hội viên, đảm bảo hài hòa quyền lợi và trách nhiệm của hội viên nông dân. Thường xuyên đổi mới, nâng cao nội dung, hình thức sinh hoạt Chi Hội theo hướng sát với quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên. Thành lập được 05 Câu lạc bộ trên các lĩnh vực có 101 thành viên tham gia. Hàng năm 100% Chi Hội được xếp loại vững mạnh.

 Phước Hưng có 3 ấp có diện tích đất trồng lúa nhiều, nhưng chỉ làm được 2 vụ, năng suất thấp, không có lãi do đây vùng đất trũng, Hội Nông dân xã tham mưu xây dựng kế hoạch đề xuất Đảng ủy, UBND xã vận động nông dân thay đổi cách nghĩ, cách làm và tìm hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp, chủ động nguồn nước tưới tiêu, giảm chi phí, tăng năng suất. Các hộ dân rất đồng tình ủng hộ và tự nguyện tham gia hiến đất xây dựng hệ thống đê bao khép kín để sản xuất nông nghiệp với chiều dài 6.800 mét, chiều ngang 3 mét, trị giá hiến đất thành tiền 1.200.000.000 đồng, phục vụ cho 87 ha đất sản xuất lúa 3 vụ có 130 thành viên là Hội viên tham gia.

Ngoài ra, việc liên kết tìm doanh nghiệp giúp tiêu thụ sản phẩm của nông dân, tập huấn chuyển giao KHKT, áp dụng vào sản xuất,  mang lại hiệu quả kinh tế cao nhằm từng bước làm giàu và giảm nghèo bền vững cũng được quan tâm. Hội Nông dân xã vận động thành lập 35 tổ kinh tế hợp tác theo Nghị định 77/2019/NĐ-CP có 1.051 thành viên, diện tích sản xuất 817,23 ha; tham gia xây dựng 02 mô hình cánh đồng lớn, diện tích 319 ha, tổng số 21 tổ với 245 thành viên; vận động nông dân tham gia vào Hợp tác xã nông nghiệp có 127 thành viên; vận động nhân dân đăng ký chuyển đổi 23,3 ha đất sản xuất kém hiệu quả sang các mô hình sản xuất cây, màu có hiệu quả, năng suất cao.

Vận động mạnh thường quân đóng góp trên 1.260 triệu đồng, xây dựng 7 cây cầu bê tông; 02 tuyến đường; 01 công trình trải đá láng nhựa đường nông thôn; 03 căn nhà tình thương cho hội viên nghèo khó khăn; 05 nhà Đại đoàn kết; tặng 25 chiếc xe đạp, học bổng và tập cho học sinh nghèo hiếu học; vận động ủng hộ tiền và quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ với tổng số tiền 91.500.000 đồng; vận động mạnh thường quân trong và ngoài xã, hỗ trợ cho 01 gia đình có con đang thi hành nghĩa vụ Quân sự bị bệnh nan y với số tiền 45.000.000 đồng và nhiều hiện vật khác.

Ngoài ra, Hội Nông dân xã tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới đến nay đã thực hiện đạt 19/19 tiêu chí, góp phần cùng Đảng ủy xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.Trong giai đoạn 2015-2020, Ban Chấp hành Hội Nông dân xã liên tục đạt danh hiệu “Đơn vị xuất sắc”.

 

          Quốc Anh