00:00 Số lượt truy cập: 2149976

Hội Nông dân xã Xuân Phú, Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang với các phong trào nông dân 

Được đăng : 25/09/2020

Xã Xuân Phú là một xã miền núi của huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang với diện tích canh tác trong toàn xã là 957,4 ha, số hộ là 1.827 hộ, số khẩu là 7.296 khẩu, đời sống nông dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Hội Nông dân xã Xuân Phú có 9 chi hội với 716 hội viên, đạt 88% so với hộ nông nghiệp. Trong những năm vừa qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội Nông dân cấp trên và trực tiếp là của Đảng ủy xã Xuân Phú, Hội Nông dân xã Xuân Phú đã đạt được một số thành tích đáng phấn khởi trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh, cán bộ, hội viên luôn luôn gương mẫu đi đầu thực hiện các phong trao thi đua do hội phát động, hoạt đông công tác Hội và phong trào thi đua đã góp phần xây dựng quê hương Xuân Phú đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Ban Chấp hành Hội Nông dân xã xác định xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng và tổ chức là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của các cấp Hội, là nhiệm vụ sống còn của tổ chức Hội. Xác định được vai trò quan trọng đó, thời gian qua Hội Nông dân xã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thi đua của Hội và góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác tuyên truyên giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ hội viên nông dân luôn được đạt lên hàng đầu, vận động động nông dân tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Chính vì vậy các công việc của Hội được cấp ủy giao đề hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh được chú trọng; hằng năm xây dựng kế hoạch tập hợp, thu hút hội viên nông dân tham gia tổ chức Hội là nhiệm vụ then chốt trong việc xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, duy trì sinh hoạt chi hội định kỳ 3 tháng 1 lần, thường xuyên lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của hội viên, đề ra nhiệm vụ hoạt động của Hội phù hợp với nguyện vọng của hội viên. Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội sẽ góp phần giữ vững an ninh, ổn định chính trị, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Do đó, tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nông dân xã đã đoàn kết, thống nhất trong việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác của Hội Nông dân xã, tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp các ngành và Hội Nông dân cấp trên phát động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Để công tác phát triển hội viên, củng cố xây dựng tổ chức hội vững mạnh đạt chất lượng. Hàng năm Hội Nông dân xã xây dựng kế hoạch chi tiết phù hợp với từng chi Hội, giao cho các chi Hội thực hiện về chỉ tiêu kết nạp hội viên, củng cố xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Do vậy số lượng hội viên trong toàn xã luôn ổn định, bình quân mỗi năm phát triển từ 25 đến 30 hội viên mới, đạt 100% so với kế hoạch huyện giao. Để thu hút hội viên nông dân tham gia vào hội, trước hết cần tuyên truyền cho hội viên hiểu được ý nghĩa vai trò của tổ chức Hội; quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia sinh hoạt hội, hiểu về Điều lệ Hội. Tập trung tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Ngoài việc chú trọng nội dung tuyên truyền, hình thức tuyên truyền cũng được Ban Thường vụ Hội quan tâm thực hiện với nhiều hình thức đa dạng phong phú như: Tổ chức diễn đàn, nói chuyện chuyên đề… Thông qua các hoạt động như vậy đã góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước và đặc biệt giúp cho hội viên hiểu và gắn bó với tổ chức Hội hơn.

Các hoạt động hỗ trợ hội viên và nông dân phát triển kinh tế, tạo việc làm tăng thu nhập cũng được Hội Nông dân xã đặc biệt quan tâm, các hoạt động giúp nhau giảm nghèo được duy trì bằng nhiều hình thức như: Tập huấn kiến thức khoa học kỹ thuật, tạo nguồn quỹ hội ở các chi Hội, cho vay không tính lãi, hỗ trợ ngày công, giúp hội viên về cây, con giống…đã tạo nên nguồn nội lực giúp cho nhiều hội viên phát triển kinh tế. Mặt khác, để tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế hộ gia đình, Hội đã ký hợp đồng ủy thác với Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NN&PTNT để hội viên vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, tính đến thời điểm này tổng dư nợ đạt 75 tỷ cho 752 hộ vay trên cả hai kênh. Thông qua nguồn vốn vay, hội viên xây dựng các mô hình kinh tế tạo thu nhập cho hộ gia đình, nhiều con em nông dân có điều kiện trở lại trường học. Đây chính là đòn bẩy, tạo đà cho hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng. Không chỉ vậy, Hội luôn thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho hội viên thông qua các hoạt động như: Tham gia thành viên ban chỉ đạo, tham gia tổ hòa giải, đưa quan điểm của Hội để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên. Từ các hoạt động thiết thực trên đã tạo cho hội viên nông dân tin tưởng vào tổ chức Hội, tích cực tham gia vào các hoạt động do Hội và địa phương tổ chức. 100% hội viên thực hiện nghiêm túc việc đóng hội phí,  tỉ lệ hội viên tham gia sinh hoạt hội thường xuyên đạt trên 90%, 100% các chi Hội có quỹ; quỹ bình quân trên toàn xã là 250.000 đồng/hội viên, điển hình có 4 chi Hội có quỹ bình quân từ 350.000 đến 400.000 đồng/01hội viên. Trong những năm qua hội viên Hội  Nông dân thực sự là nòng cốt trong phong trào xây dựng nông thôn mới của xã và đến bây giờ thực sự là những nhân tố tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới có 02 thôn đạt nông thôn mới  kiểu mẫu, xã đạt nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2020.

Từ việc lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, Hội Nông dân xã đã đạt được một số kết quả sau:

Trong 5 năm qua, Hội Nông dân xã đã đẩy mạnh tổ chức thực hiện có hiệu quả 3 phong trào thi đua lớn của Hội: Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường; phong trào nông dân thi đua tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh. Phong trào thi đua yêu nước của Hội đã phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, đời sống vật chất và tinh thần nông dân được nâng lên rõ rệt, công tác xây dựng Hội được củng cố và chất lượng hoạt động ngày càng được nâng cao.

Các phong trào thi đua của Hội luôn gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sát với nhiệm vụ chính trị ở địa phương, nổi bật là Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng gia đình văn hóa, tham gia xây dựng làng, xã văn hóa. Nhiều gương tiêu biểu xuất hiện trong Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới: gia đình ông Hà Huy Thống, ông Nguyễn Văn Khương chi hội Đình Phú, đã bàn giao 157m2 đất thổ cư để làm Dự án đường liên xã qua khu dự án rau an toàn ở thôn Đình Phú với trị giá hàng trăm triệu đồng; gia đình ông Hoàng Văn Tân ở chi hội nông dân thôn Xuân An đã tự nguyện nhận hơn 4.000 m2 ruộng khai hoang để nuôi trồng thủy sản và nuôi gà đẻ trứng từ 3000 đến 4.000 con cho thu nhập từ 300 - 400 triệu đồng/ năm, Chi Hội Nông dân ở 3 thôn khu Tam Xuân đã bàn giao 5,2 ha diện tích đất thủy sản để thực hiện dự án nuôi trồng thủy sản tập chung khu Tam Xuân đến nay đã đi vào sản xuất cho giá trị kinh tế cao.

Các phong trào do Hội phát động đã thu hút đông đảo nông dân tham gia, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, phát triển kinh tế, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Công tác thi đua, khen thưởng của Hội đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về nhận thức cũng như đổi mới nội dung, hình thức. Việc xét khen thưởng đảm bảo tính công khai, dân chủ. Từ kết quả các phong trào thi đua, xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu, được các cấp khen thưởng. Trong 5 năm  qua  Hội Nông dân xã được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng 01 bằng khen năm 2017, UBND tỉnh Bắc Giang tặng 01 bằng khen năm 2016, Hội Nông dân tỉnh tặng 02 bằng khen trong năm 2018,2019 và còn nhiều giấy khen khác trong công tác Hội và phòng trào nông dân trong những năm qua và xét khen thưởng giai đoạn 2016-2020 cho các tập thể, cá nhân là hội viên nông dân có nhiều đóng góp xây dựng phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.

Đối với công tác Hội và phong trào Nông dân trong 5 năm qua Hội Nông dân xã đã bám sát theo sự chỉ đạo Hội Nông dân Huyện, trực tiếp là Đảng ủy xã, phối hợp cùng các cấp, các ngành, chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Hội Nông dân, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trong 5 năm qua. Các chi Hội ở các thôn đã kết nạp mới được 125 hội viên mới; xây dựng và giữ vững 03 mô hình điểm “ Xây dựng 8 chi hội đạt TSVM”; phối hợp tổ chức 18 hội nghị tập huấn chuyển giao KHKT về phân bón Tiến Nông, chăm sóc cây trồng, vật nuôi cho trên 1.700 hội viên và nông dân tham gia.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân xã đã hoàn thành việc đăng ký hộ nông dân thi đua đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi hàng năm với tổng số hộ đăng ký là 385 hộ. Hội Nông dân xã đứng ra giúp 01 hộ nghèo có con nhỏ cho cháu ăn học ở chi hội thôn An Phú, Các chi Hội ở các thôn đã đăng ký giúp đỡ 09 hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bằng nhiều hình thức như: giúp công, giúp tiền không lãi, giúp vốn để sản xuất kinh doanh, giúp đỡ 175 ngày công lao động; số vật tư, cây con giống có trị giá 18.750.000 đồng.

Được sự quan tâm của Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang đã đưa 01 dự án nuôi trồng thủy sản từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân với tổng số tiền là 400 triệu đồng cho các hộ hội viên nông dân.

Hội Nông dân xã đã phối hợp với Công ty cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông cung ứng 578 tấn  phân bón Tiến Nông theo phương thức trả chậm cho hội viên và nông dân đạt trên 190% kế hoạch Huyện giao. Phối hợp với UBND xã cung ứng cho bà con nông dân trên 15.000 kg thóc giống các loại cho các vụ gieo cấy.

Hội Nông dân xã tham gia  Hội thi  “ Nhà nông đua tài”,” Liên hoan tiếng hát đồng quê”, “Hội diễn văn nghệ nông dân”, hội thi “ Nông dân Bắc Giang đồng hành cùng Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT” cấp huyện, kết quả đạt 03 giải nhì, 02 giải ba.  Tham gia Hội thi “ Nông dân với INTERNET” do Hội Nông dân tỉnh tổ chức đạt giải nhất.

*Thành tích trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của Đảng, Nhà nước và của Hội.

Trong  5 năm qua các phong trào thi đua yêu nước được Hội Nông dân từ xã tới các chi, tổ Hội tiếp tục phát động, duy trì, phát triển và đi vào chiều sâu. Thông qua các phong trào thi đua, các chỉ tiêu hàng năm đã cơ bản hoàn thành, tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm nòng cốt trong phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới đẩy nhanh tiến độ 02 thôn đạt NTM kiểu mẫu, xã đạt xã nông thôn mới nâng cao. Phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi được phát động ở 100% các chi Hội Nông dân trong toàn xã. Hàng năm có 65% lượt hộ nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, 80,4% số đạt danh hiệu các cấp. Tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Mỗi năm có trên 90% hội viên đăng ký thực hiện và về gia đình văn hóa đã có trên 98% hội viên đạt gia đình văn hóa hàng năm. Thông qua cuộc vận động đã nêu cao vai trò của hội viên và nông dân trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, Quy ước, Hương ước của địa phương, các nghị quyết của Hội. Do vậy trong 5 năm qua Hội Nông dân xã Xuân Phú luôn được Hội Nông dân huyện xếp loại là đơn vị vững mạnh xuất sắc./.

 

Quốc Anh