00:00 Số lượt truy cập: 2701659

Lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Bộ Khoa học và Công nghệ 

Được đăng : 28/06/2023
Ngày 25/6 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2021 - 2030 giữa hai Bộ dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Lê Minh Hoan và Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt. Tham gia lễ ký kết còn có các Thứ trưởng, lãnh đạo các đơn vị thuộc hai Bộ, đại diện một số doanh nghiệp, nhà khoa học.


 


22222

Lễ ký Chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Khoa học và Công nghệ

 

Giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) và Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN) đã Ký kết Chương trình phối hợp, xây dựng và trình Chính phủ ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng KH-CN, các chương trình KH-CN đặc thù phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả thực hiện Chương trình phối hợp giữa hai Bộ giai đoạn 2016 - 2020, hai Bộ đã phối hợp, xây dựng và trình Chính phủ ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng KH&CN, các chương trình KH&CN đặc thù phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Với sự đóng góp to lớn của cộng đồng các nhà khoa học, sự vào cuộc của các địa phương, doanh nghiệp, KH&CN của ngành đã đổi mới và đóng góp hiệu quả vào phát triển sản xuất nông nghiệp, bảo đảm nâng cao giá trị chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa nông sản trên thị trường trong nước và quốc tế.

Nhiều kết quả nghiên cứu đã được chuyển giao, ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp như giống mới, quy trình công nghệ, tiến bộ kỹ thuật đã góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giảm chi phí sản xuất, làm tăng lợi nhuận và mang lại hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất nông nghiệp.

Thông qua hợp tác, nhiều vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã hình thành với hệ thống nhà màng, nhà kính, nhà lưới kết hợp công nghệ số để điều khiển tự động hoặc bán tự động, ứng dụng BigData, IoT, AI trong quản lý và chăm sóc cây trồng, tưới tiết kiệm nước. Giá trị tạo ra từ ứng dụng khoa học công nghệ đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng ngàng nông nghiệp, năm 2020 giá trị sản xuất toàn ngành tăng 2,75% so với năm 2019, GDP toàn ngành tăng 2,68%.

Để tiếp tục thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa, hai Bộ đã ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn tiếp theo và thống nhất chủ trương, định hướng trong giai đoạn 2021-2030, cần ưu tiên thực hiện hiệu quả các Chương trình KH&CN cấp quốc gia, chú trọng vào một số Chương trình nghiên cứu trọng điểm cấp Bộ, tập trung cho một số ngành hàng, sản phẩm chủ lực, có lợi thế cạnh tranh, đặc biệt chú trọng đến nghiên cứu phát triển công nghệ chế biến, công nghệ bảo quản, đẩy mạnh chuyển đổi số để tạo nên những đột phá về chất lượng và nâng cao giá trị gia tăng và cải thiện sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam.

Tại lễ ký kết, đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ KH-CN nhấn mạnh: lễ ký kết khẳng định sự phối hợp hoạt động giữa hai Bộ ngày càng bền vững hơn, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Đây là chương trình mà hai Bộ có thể tiếp tục xây dựng các nội dung phối hợp, triển khai cụ thể trong thời gian tới. Thống nhất chủ trương, định hướng của hai Bộ để tập trung nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới.

Cũng tại lễ, đồng chí Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT phát biểu: việc hợp tác giữa 2 bộ sẽ đưa công tác nghiên cứu khoa học trong nông nghiệp lên một tầm cao mới. Khẳng định khoa học công nghệ đang phát triển rất nhanh, cần có thêm những tư duy mới, mô hình mới, ý tưởng mới, tiếp thêm nguồn năng lượng cho đội ngũ nghiên cứu khoa học của Bộ NN-PTNT nói riêng và những nhà khoa học nói chung.

 

Việc ký kết và triển khai Chương trình phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2021-2030 thể hiện ý chí chính trị và quyết tâm cao của Bộ trưởng NN-PTNT Lê Minh Hoan và Bộ trưởng KH-CN Huỳnh Thành Đạt, tiếp tục khẳng định sự phối hợp giữa hai Bộ về vấn đề nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ là khâu then chốt tạo sự đột phátrên cơ sở những nội dung đã ký kết là khung để triển khai thực hiện, tuy nhiên, trong quá trình hợp tác, nếu mỗi Bộ có những sáng kiến mới, giữa các đơn vị hai Bộ có thể cùng trao đổi với nhau thông qua nhiều hình thức để tăng thêm hiệu quả phối hợp,góp phần thực hiện thành công Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

Nhật Anh