00:00 Số lượt truy cập: 1187465

Một số kết quả về công tác khoa học và công nghệ của Hội Nông dân tỉnh Sơn La 

Được đăng : 09/12/2019

 

Trong năm 2019, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội chủ động tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phát triển kinh tế gia đình, kinh tế tập thể, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng nông thôn mới. Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Sơn La tuyên truyền về việc tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; kết quả hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân; kết quả về một số gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; kết quả việc xây dựng và phát triển Qũy hỗ trợ nông dân, chương trình phối hợp với Ngân hàng năm 2018; Tuyên truyền kết quả xây dựng các mô hình giúp nông dân kết nối chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu dùng mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Xuất bản 9.000 cuốn bản tin "Hội Nông dân Sơn La" trong 03 quý đầu năm 2019; tuyên truyền các gương “người tốt, việc tốt”, các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả và các văn bản chỉ đạo của Hội trên Cổng thông tin điện tử của Hội Nông dân tỉnh. Trong 03 quý đầu năm, Sở Khoa học và Công nghệ đã cung cấp 08 bài phổ biến kỹ thuật sản xuất và ứng dụng thực tiễn của một số đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh trong canh tác, thu hoạch, chế biến, bảo quản một số nông sản đăng cuốn Bản tin và Cổng thông tin điện tử Hội Nông dân tỉnh Sơn La.

Đẩy mạnh công tác tập huấn

Trong năm qua, Hội Nông dân tỉnh tổ chức 05 hội nghị tập huấn hướng dẫn xây dựng mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp hiệu quả gắn với Dự án vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tại 5 xã thuộc 5 huyện Mai Sơn, Bắc Yên, Phù Yên, Thuận Châu và thành phố Sơn La cho 250 đại biểu là hội viên nông dân tham gia; phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh và Ngân hàng Chính sách – Xã hội tỉnh tổ chức 02 hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Quỹ Hỗ trợ nông dân và Chương trình ủy thác cho vay vốn cho 180 cán bộ huyện, thành hội và cơ sở. 02 hội nghị tập huấn cho 49 học viên là nông dân SXKD giỏi tiêu biểu thành tập huần viên trong hướng dẫn, xây dựng, nhân diện các mô hình SX nông nghiệp hiệu quả. Tổ chức 03 hội nghị tại huyện Sông Mã, Sốp Cộp, Mường La tuyên truyền về công tác DS/KHHGĐ, phòng chống HIV/ADIS, phòng chống Lao và các tệ nạn xã hội khác ở nông thôn cho 180 đại biểu cơ sở tham gia. Phối hợp với Hội Nông dân huyện Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Bắc Yên, Phù Yên, Yên Châu, Mộc Châu tổ chức 06 hội nghị tuyên truyền về kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm và hướng dẫn nông dân liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, sản xuất nông sản đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho 360 đại biểu cơ sở tham gia. Tổ chức 08 Hội nghị xây dựng, quản lý và phát triển hợp tác xã; 12 Hội nghị chuyển giao khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật. Xây dựng kế hoạch, dự toán, tổ chức mở 02 lớp sơ cấp nghề tại Yên Châu. Phối hợp với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để cung ứng dịch vụ cung ứng phân bón, giống cây trồng niên vụ 2019 đến hội viên nông dân các huyện, thành phố.Liên kết với các đơn vị doanh nghiệp triển khai xây dựng trại nuôi, lắp đặt máy sản xuất cám nuôi gà với diện tích 1.000 m; triển khai nuôi 3.000 con gà thảo dược.Tổ chức cải tạo 3.000m2 đất trồng Măng tây. Liên kết với công ty may tổ chức các lớp dạy nghề may cho hơn 40 hội viên nông dân trên địa bàn thành phố Sơn La.

Triển khai các dự án khoa học công nghệ, xây dựng chuyển giao các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ cho nông dân

Để giúp cho hội viên nông dân nắm vững được kỹ thuật sản xuất nông sản an toàn ứng dụng công nghệ cao, Trung tâm Dậy nghề và Hỗ trợ Hội Nông dân tỉnh tổ chức xây dựng được Xây dựng 6 hệ thống nhà màng tại Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Sốp Cộp, Phù Yên, Bắc Yên, Vân Hồ với số tiền 450 triệu đồng; 08 mô hình tưới tiết kiệm tại huyện Thuận Châu, Sốp Cốp, Mai Sơn, Vân Hồ, Mộc Châu, Yên Châu, Phù Yên và thành phố với số tiền 286.080.000đ.

Trong năm 2020 Hội Nông dân tỉnh xác định: Tiếp tục tuyên truyền các chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ, phổ biến kiến thức, các thành tựu khoa học công nghệ đến với nông dân.Tăng cường sự phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền tới đông đảo hội viên nông dân trong toàn tỉnh về vai trò của khoa học công nghệ đối với phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền các mô hình, các điển hình tiên tiến của nông dân trong hoạt động sáng tạo cũng như ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ vào thực tiễn sản xuất.Tổ chức tập huấn về khoa học công nghệ cho hội viên nông dân để tiếp thu và nhân rộng kết quả chuyển giao khoa học kỹ thuật. Phối hợp triển khai các đề tài nghiên cứu, các mô hình ứng dụng chuyển giao các thành tựu khoa học, kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp. Tuyên truyền, vận động các hội viên nông dân tham gia thực hiện các đề tài, dự án, mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất nông nghiệp; tham gia các hội thi sáng tạo kỹ thuật do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật và các cuộc thi do Hội Nông dân tổ chức.Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Tăng cường và đa dạng hóa các hình thức hoạt động và phổ biến kiến thức về khoa học và công nghệ; phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong nông dân. Phối hợp và tổ chức thực hiện các đề tài, dự án ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; thực hiện hỗ trợ xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phù hợp với điều kiện thực tế của hội viên nông dân ở từng địa phương.

Khôi Lê