00:00 Số lượt truy cập: 2594519

MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI PHONG TRÀO NÔNG DÂN SXKD GIỎI GÓP PHẦN THÚC ĐẨY TĂNG CƯỜNG LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT 

Được đăng : 04/11/2020

Hội Nông dân xã Phú Cường, huyện Đại Từ

 

Hội Nông dân xã Phú Cường, huyện Đại Từ có 820 hội viên được cấu trúc thành 10 chi hội, thực hiện chương trình Công tác hội và phong trào nông dân trong những năm qua, Hội luôn nhận được sự quan tâm của Hội Nông dân cấp trên, sự chỉ đạo của Đảng ủy xã, sự phối kết hợp của UBND, UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể của xã, vì vậy Công tác Hội từ xã đến các chi hội được quan tâm và tạo điều kiện về mọi mặt, đội ngũ cán bộ hội  luôn phát huy được vai trò, trách nhiệm và lòng nhiệt tình trong công tác xây dựng Hội. Tích cực học tập đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, Luôn phát huy truyền thống cách mạng, có tinh thần lao động cần cù, sáng tạo vươn lên để làm giàu chính đáng. tập hợp thu hút đông đảo hội viên nông dân tham gia vào các phong trào thi đua của Hội.

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” là phong trào thi đua xuyên suốt quá trình hoạt động của Hội, được đông đảo hội viên và nông dân xã Phú Cường nhiệt tình tham gia hưởng ứng, phát triển sâu rộng và trở thành phong trào thi đua lớn của giai cấp nông dân toàn huyện Đại Từ nói chung và Hội viên nông dân xã Phú Cường nói riêng, phong trào phát triển đã thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn của xã trong nhiều năm qua Thông qua các hoạt động đã góp phần tập hợp đông đảo nông dân tham gia sinh hoạt Hội. Việc thực hiện các nội dung của phong trào đã tác động mạnh mẽ đến tâm tư, nguyện vọng của hội viên nông dân. Trong các phong trào thi đua của Hội đây là Phong trào đã tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, nông dân tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, mở rộng diện tích trồng chè, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, chăn nuôi theo hướng tập trung, vận động hội viên tham gia vào 2 HTX chè Phú Cường Bắc, Nam Cường và 4 làng nghề chè truyền thống xóm Văn Cường 1, xóm Văn Cường 2, xóm Chiềng, xóm Khuân Thông và tổ Hợp tác chè an toàn xóm Văn Cường 3, tích cực tham gia xây dựng các mô hình: Mô hình sản xuất chè vụ đông, Mô hình sử dụng phân bón hữu cơ Quế Lâm nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm cây chè trên địa bàn xã Phú Cường xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thu nhập Từ phong trào này nông dân có điều kiện thoát nghèo, vươn lên khá và giàu. Đây là nguồn lực cơ bản nhất để nông dân đóng góp tiền, tài sản để xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn.

Phối hợp mở 02 lớp dạy nghề cho 60 hội viên nông dân: trong đó 01 lớp Công nghệ chế biến chè và 01 lớp Chế biến chè xanh, chè đen các học viên đã được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề và áp dụng kiến thức vào thực tế nâng cao thu nhập.

Hội đã phối hợp cán bộ khuyến nông xã tổ chức tập huấn, hội thảo về kỹ thuật về quy trình kỹ thuật gieo cấy lúa, cách phòng trừ sâu bệnh hại, kỹ thuật chăm sóc chè, thuốc BVTV được 62 buổi/4160 lượt cán bộ hội viên tham gia, phối hợp với Học viện Nông nghiệp1 Hà nội mở 05 lớp tập huấn, hội thảo đầu bờ về quy trình sử dụng chế phẩm sinh học A2, cách phòng và trị bệnh nấm cho cây chè.

Tổ chức các hoạt động giúp đỡ hội viên về vật tư phân bón được  phục vụ cho sản xuất đảm bảo đầy đủ, chất lượng và đáp ứng nhu cầu của nông dân.

Cùng Ban giảm nghèo xã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đại Từ trong năm 2017-2019 đã tiến hành giải ngân cho vay số tiền là 3.645 triệu đồng cho 50 lượt hộ hội viên nông dân vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế.

Hội Nông dân xã triển khai thực hiện 01 dự án “ Nâng cao năng xuất chất lượng chè” tại chi hội xóm Văn Cường 3, với nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh là 400 triệu đồng/15 hội viên tham gia dự án trong quá trình thực hiện dự án các hộ đều chấp hành việc đóng lãi đúng thời hạn quy định, và sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, nâng cao năng suất chất lượng chè, tăng thêm thu nhập cải thiện đời sống của hội viên nông dân.

Kết quả đạt được của phong trào là động lực để thúc đẩy hội viên nông dân tích cực tham gia đăng ký danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp hàng năm do hội phát động trong năm 2017-2019 có 1250 lượt cán bộ hội viên đăng ký trong đó: Hộ đạt cấp tỉnh: 30 hộ, Hộ đạt cấp huyện: 550 hộ,  Hộ đạt cấp xã : 670 hộ. Với những thành tích đạt được các mô hình sản xuất kinh doanh da dạng hóa các nghành nghề ngày càng nhiều hộ nhân ra diện rộng như: Mô hình sản xuất kinh doanh tổng hợp của gia đình ông Đoàn Văn Phượng xóm Văn Cường 1, ông Cao Đăng Sơn xóm Khuân Thông, ông Nguyễn Quang Vinh mô hình sản xuất kinh doanh chè, ông Nguyễn Văn Minh xưởng cơ khí tổng hợp, ông Nguyễn Văn Bảy trang trại chăn nuôi lợn… Không chỉ phát triển về nông nghiệp, trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, xã cũng đa dạng hóa các ngành nghề: xây, mộc, cơ khí… tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động.

Trên đây là báo cáo tham luận của Hội nông dân xã Phú Cường, huyện Đại Từ với Chủ đề: Một số kinh nghiệm triển khai phong trào nông dân SXKD giỏi góp phần thúc đẩy tăng cường liên kết trong sản xuất.

Văn Khôi