00:00 Số lượt truy cập: 2600396

Quảng Bình: Hỗ trợ nông dân thi đua sản xuất, phát triển kinh tế 

Được đăng : 24/06/2022
Trong những năm qua, Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình đã tích cực tuyên truyền, vận động nông dân thi đua đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế nông nghiệp có hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh có 76.885 hộ nông dân đạt tiêu chí hộ nông dân SXKD giỏi các cấp, chiếm 60% so với số hộ đăng ký, 48% so với hộ nông nghiệp, nhiều địa phương có số hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cao như các huyện Bố Trạch, Lệ Thủy, Quảng Trạch và Quảng Ninh.

nuoitomtrencat172035651

Cái tạo ao nuôi tôm trên cát tại huyện Bố Trạch, Quảng Bình

Từ sự hỗ trợ của Hội Nông dân các cấp, nhiều hội viên nông dân trong tỉnh đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên thành hộ khá, giàu như hộ ông Nguyễn Văn Bồn (xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch) chủ trang trại tổng hợp với diện tích 6,5 ha, giải quyết việc làm cho 15 lao động, doanh thu bình quân 7 tỷ đồng/năm; hộ ông Đinh Đăng Tuân (xã Hưng Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ) từ một thanh niên nghèo, bằng ý chí và khát vọng làm giàu đã trở thành ông chủ trang trại chăn nuôi cá giống, chăn nuôi lợn cho doanh thu 3-4 tỷ đồng/năm; hộ ông Ngô Văn Dương (xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh) nuôi tôm trên cát ứng dụng công nghệ cao, diện tích 4ha cho doanh thu 18-20 tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm cho 20 lao động với thu nhập bình quân 20 - 25 triệu đồng/người/tháng, hộ ông Phạm Văn Tam (xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh) đã biến 7 ha đất cát trở thành trang trại tổng hợp, chăn nuôi lợn, gà, cá, trồng keo cho doanh thu 9 tỷ đồng/năm....

Các cấp Hội cũng đã đẩy mạnh các hoạt động chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, dạy nghề cho nông dân, đây vừa là giải pháp cơ bản để thực hiện phong trào vừa là yếu tố đảm bảo đồng vốn phát huy hiệu quả. Giai đoạn 2017 - 2022, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức hơn 4.200 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, 562 lớp dạy nghề ngắn hạn cho hơn 320.000 lượt nông dân. Hội cũng tổ chức cho nhiều cán bộ, hội viên, nông dân đi tham quan, học tập các mô hình sản xất, kinh doanh có hiệu quả trong và ngoài tỉnh. Hoạt động của Hội đã tiếp thêm ý chí và kiến thức thúc đẩy hội viên vững vàng hơn trên con đường vươn lên phát triển kinh tế.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân, trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; tăng cường tuyên truyền, vận động, giúp đỡ hội viên nông dân phát triển sản xuất; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; hoán đổi đất xây dựng cánh đồng lớn, sản xuất lúa hữa cơ, nâng cao chất lượng sản phẩm; chế biến tiêu thụ nông sản theo hướng hàng hóa, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường; khuyến khích phát triển các ngành nghề phụ và tham gia kinh doanh dịch vụ; hỗ trợ giống, vốn, kỹ thuật cho nông dân phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất, có nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập cao; đồng thời vận động hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

Kiều Anh