00:00 Số lượt truy cập: 2217439

Quỹ Hỗ trợ nông dân – Động lực phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp 

Được đăng : 17/11/2021

aaaa

Mô hình " Trồng và chăm sóc cây cam canh" xã Quý Sơn, Lục Ngạn

Nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân (Quỹ HTND) các cấp những năm qua đã giúp hàng nghìn hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh phát triển chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản, kinh doanh theo hướng sản xuất hàng hóa qua đó giúp nhà nông làm giàu. Đặc biệt, nguồn vốn là động lực giúp nhà nông mở rộng quy mô, liên kết, tạo thành vùng sản xuất hàng hóa lớn theo chuỗi giá trị phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp.

Quỹ HTND cho vay theo dự án nhóm hộ, ưu tiên các mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao; mô hình tổ hội nông dân nghề nghiệp, chi hội nông dân nghề nghiệp; mô hình sản xuất các sản phẩm đặc trưng, tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Để nguồn vốn được bảo đảm an toàn, phát huy hiệu quả, quy trình cho vay được thực hiện dân chủ, khách quan, đúng quy định. Các hộ tham gia dự án phải là những hội viên nông dân có ý chí, quyết tâm làm giàu,cùng một mục đích đầu tư sản xuất kinh doanh, có nhu cầu vay vốn chính đáng, phương án sản xuất khả thi đồng thời có nguồn lựctinh thần trách nhiệm cao trong sử dụng vốn vay. Chủ tịch Hội Nông dân cơ sở là chủ dự án để nâng cao trách nhiệm, ý thức quản lý, kiểm tra, giám sát hộ vay, tạo mối liên kết giữa chủ dự án với các hộ vay. Kết hợp với hỗ trợ vốn, hội còn định hướng, tư vấn việc sử dụng nguồn vốn; cung cấp thông tin thị trường, giá cả sản phẩm; phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; vận động hộ vay tham gia liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị,…Hiện nay, Quỹ HTND toàn tỉnh đang thực hiện 232 dự án cho 1.600 hộ vay với tổng số tiền trên 52 tỷ đồng giải quyết việc làm cho trên 2300 lượt lao động(Trung ương Hội ủy thác trên 15 tỷ đồng, nguồnquỹ cấp tỉnh trên 11 tỷ đồng, quỹ cấp huyện trên 26 tỷ đồng).Các mô hình triển khai đạt hiệu quả và được nhân rộng, điển hình như các mô hình trồng vải, cam, táo theo tiêu chuẩn VietGap ở huyện Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế;mô hình "Nuôi dê thương phẩm và sinh sản" huyện Tân Yên, Yên Thế; mô hình " Nuôi cá nước ngọt thâm canh" tại huyện Lạng Giang, Yên Dũng, Tân Yên; mô hình "Trồng hoa chất lượng cao" tạihuyện Lạng Giang, TP Bắc Giang; mô hình trồng rau an toàn ở huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Việt Yên…Các hộ tham gia mô hình đều đạt thu nhập cao, bình quân từ 200- 300 triệu đồng/năm, một số hộ trồng cây ăn quả thu nhập đạt hàng tỷ đồng/năm như các hộ tham gia mô hình "Trồng và chăm sóc cây cam đường canh" tại xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn bình quân đạt trên 2 tỷ đồng/năm, đặc biệt hộ anh Lưu Văn Sáng đạt 5 tỷ đồng/năm; các hộ tham gia dự án " Nuôi dê sinh sản" tại xã Lan Giới, huyện Tân Yên đạt trên 500 triệu đồng/năm.

Cùng với nguồn vốn Quỹ HTND, các cấp hội tăng cường hoạt động hỗ trợ vốn qua dịch vụ ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, tổng dư nợ ủy thác đạt 4.616.733 triệu đồng cho trên 63.700 lượt hộ vay; tổ chức cho hội viên, nông dân đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm tại các mô hình sản xuất hiệu quả;tổ chức hàng nghìn lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới; hỗ trợ hội viên, nông dân mua máy móc nông nghiệp, vật tư, cung ứng trên 6.000 tấn phân bón trả chậm/năm... Hiệu quả sử dụng nguồn vốn Quỹ HTND đã góp phần thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Hng năm, toàn tỉnh có hơn 100.000 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đã có 51.567 hộ nông dân thu nhập đạt mức trên 100 triệu đồng/năm góp phần tích cực phát triển nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có.

 Chuyển đổi phương thức sản xuất, xây dựng mô hình kinh tế tập thể

Không chỉ là động lực giúp nông dân làm giàu, Quỹ HTND đã góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, vùng sản xuất hàng hóa tập trung, thúc đẩy liên kết, hợp tác sản xuất theo chuỗi giá trị, phát triển kinh tế tập thể. Thực hiện các dự án nhóm hộ cùng ngành nghề, mục đích kinh doanhđã liên kết các thành viên cùng trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ cây, con giống, vật tư, áp dụng đồng bộ quy trình kỹ thuật sản xuất, thị trường tiêu thụ sản phẩmm tiền đề thành lập các tổ hợp tác, HTX kiểu mới, tổ hội nông dân nghề nghiệp, chi hội nông dân nghề nghiệp.Thông qua các mô hình Quỹ HTND đã thành lập 145 tổ hội nông dân nghề nghiệp, 10 chi hội nông dân nghề nghiệp, 130 tổ hợp tác và 12 HTX kiểu mới. Điển hình như mô hình "Trồng và chăm sóc cây vải theo tiêu chuẩn VietGap" tại xã Hồng Giang, "Trồng và chăm sóc cây cam đường canh" tại xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn đã thành lập mô hình " Liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản"; với tổng số vốn 800 triệu hỗ trợ 13 hộ tham gia mô hình "Nuôi dê sinh sản" ở xã Lan Giới đã góp phần hình thành vùng nuôi dê tập trung của huyện với tổng đàn dê trên 1.500 con và thành lập HTX chăn nuôi dê; mô hình "Nuôi cá nước ngọt thâm canh" tại xã Đại Lâm (Lạng Giang) đã liên kết các hộ nuôi thủy sản hình thành vùng chuyên canh nuôi thủy sản của huyện với trên 20 ha và thành lập HTX thủy sản Đại Lâm; tổ hội nghề nghiệp "Trồng cây ăn quả" tại xã Đông Phú, Lục Nam được phát triển từ mô hình "Trồng và thâm canh cây bưởi đường vàng"; chi hội nghề nghiệp nông dân trồng cây ăn quả tại xã An Lạc, Sơn Động thành lập trên cơ sở mô hình "Trồng và thâm canh cây bưởi diễn",…Một số HTX được thành lập từ mô hình Quỹ HTND hoạt động hiệu quả như: HTX Dứa sạch, HTX Gà núi xã Hương Sơn (Lạng Giang); HTX na dai Nghĩa Phương, (Lục Nam); HTX sản xuất, thương mại và dịch vụ nông nghiệp Phì Điền (Lục Ngạn), HTX sản xuất, tiêu thụ dê và ong mật Hồng Kỳ (Yên Thế),…

Hiệu quả hoạt động của Quỹ HTND thực sự là "đòn bẩy", là "điểm tựa" giúp nông dân làm giàu. Trong thời gian tới, Quỹ HTND tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đồng hành cùng các nhà nông "5 tự, 5 cùng" xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh gắn với phát triển tổ hội nông dân nghề nghiệp, chi hội nông dân nghề nghiệp làm tiền đề xây dựng các tổ hợp tác, HTX kiểu mới.Các cấp hội tăng cường triển khai chương trình phối hợp với các ngành chức năng, các ngân hàng, doanh nghiệp hỗ trợ nông dân liên kết, hợp tác phát triển sản xuất, kinh doanh và tham gia các chuỗi giá trị./.

              Lã Văn Đoàn - PCT TT Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang