00:00 Số lượt truy cập: 969546

QUY TRÌNH KỸ THUẬT GIEO CẤY GIỐNG LÚA N25 

Được đăng : 10/01/2019

TS. Hà Văn Nhân – Viện Cây Lương thực - CTP

 

Đặc điểm

- Thời gian sinh trưởng:

                   + Vụ xuân: 118- 120 ngày

                   + Vụ mùa:  90 - 95 ngày

- Chiều cao cây: 110-120 cm,  sinh trưởng nhanh, mạnh, bộ lá màu xanh nhạt.

- Khối lượng 1000 hạt từ 21-23 gam

- Hạt nhỏ dài,  hạt gạo trong, tỷ lệ gạo nguyên cao. Cơm ngon, mềm dẻo, đậm.

- Giống N25 có khả năng chống đổ trung bình, kháng đạo ôn, nhiễm nhẹ bạc lá, rầy nâu.

- Năng suất trung bình 55-63 tạ/ha, thâm canh cao có thể đạt 65-67 tạ/ha.

1.Thời vụ:

*Các tỉnh phía bắc

       + Vụ xuân: : gieo sau lập xuân khoảng 15 - 17 ngày. Gieo vào thời vụ này thường hay gặp rét nên phải chống rét cho mạ bằng cách che phủ nilon. Cấy khi mạ được 3-4 lá.

      + Vụ mùa: Bố trí trà mùa sớm gieo từ 25/5 đến 25/6, gieo vãi hoặc mạ sân chỉ sau 7-10 ngày tuổi phải đưa ra cấy, không gieo mạ dược.

·        Các tỉnh Bắc trung bộ    

+ Vụ đông xuân gieo từ 25/1 -05/2, gieo mạ dày xúc hoặc mạ sân, tuổi mạ cấy đạt 2,5- 3 lá.

        + Vụ hè thu: gieo 10 - 20/5,  gieo mạ sân 7-10 ngày tuổi,  hoặc gieo sạ, không gieo mạ dược.

2. Mật độ: Tuỳ theo chất lượng đất mà có thể cấy từ 50 – 55 khóm/m2. Cấy nông tay, 2- 3 dảnh/khóm. Hoặc gieo thẳng để đạt khoảng 300 bông/m2 ( khoảng 50 kg/ha)

       3.Chọn đất và làm đất: chân đất vàn và vàn cao để làm xuân muộn hoặc mùa sớm, hoặc hè thu cực sớm ở các tỉnh Bắc Trung bộ.

       4. Phân bón: Giống N25là giống cực ngắn, sau khi gieo mạ khoảng 32 ngày đã phân hoá đòng nên cần phải gieo vãi, hoặc cấy mạ non (3 lá). Đồng thời phải chăm sóc, bón phân sớm theo quy trình để lúa đẻ tập trung, bông dài hơn. Nếu bón muộn thì năng suất sẽ thấp.

Lượng phân cụ thể cho một 1 ha tuỳ theo chân đất. Nhưng cũng có thể tham khảo một mức bón như sau:

- Phân hữu cơ vi sinh: 1200 kg; Urê: 220-230 kg; Super lân: 420 kg; Kali Clorua: 160-170kg

- Nếu có phân tổng hợp NPK thì càng tốt. Lượng bón căn cứ vào chất tác dụng ghi trên vỏ bao để tính toán cụ thể, khoảng  25 kg/ sào Bắc bộ ( loại 16:16:8).

+ Cách bón như sau:

- Lót: 100% phân vi sinh (hoặc phân chuồng) + 100% lân +70% đạm + 70% kali (bón trước bừa cấy)

- Bón đón đòng: Trước khi lúa phân hoá đòng 5 ngày (sau khi gieo 27- 30 ngày): 30% đạm + kali.

- Bón nuôi hạt: Khi lúa trỗ hoàn toàn nếu xấu thì bón thêm 1 kg ure/sào. Có thể phun phân qua lá

+ Phòng trừ sâu bệnh: Cần thường xuyên theo dõi tình hình sâu bệnh hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời. Khi cần phải dùng đến các loại thuốc BVTV cần đúng theo hướng dẫn của từng loại thuốc. Đặc biệt là đạo ôn cổ bông.

+ Khử lẫn: là việc loại bỏ các cây khác dạng, cây bệnh, cây khác giống, lúa cỏ, lồng vực...khỏi ruộng lúa giống để đảm bảo độ thuần cho ruộng lúa.

+ Thu hoạch: Sau khi lúa trỗ hoàn toàn 25 ngày là có thể gặt được, không nên gặt muộn hơn vì rụng ngoài đồng và chuột phá hoại. Tr­ước khi đưa lúa vào máy tuốt phải vệ sinh máy, sân phơi, bao bì và các dụng cụ khác để tránh lẫn tạp.

+ Ghi chú: Vì trỗ sớm nên dễ bị chuột phá hại, phải quy vùng và chống chuột.