00:00 Số lượt truy cập: 1268883

Bình Định: Vườn ươm giống cỏ chất lượng cao Long Mỹ: Bước đầu cung ứng cỏ giống phục vụ chăn nuôi 

Được đăng : 03/11/2016
Trong khuôn khổ hợp phần “Các hệ thống chăn nuôi có lãi”, Dự án Sinh kế nông thôn bền vững tỉnh Bình Định đã hỗ trợ Trung tâm Giống vật nuôi (thuộc Sở NN-PTNT) xây dựng vườn ươm cỏ giống Long Mỹ, bước đầu cung cấp nhiều giống cỏ mới có chất lượng và năng suất cao phục vụ chăn nuôi.

Vườn ươm có diện tích 5.000 m2, trồng 8 giống cỏ chất lượng cao: cỏ Mulato 2 (gieo hạt và trồng hom); cỏ Hamin trồng hom; cỏ VA06 trồng hom; cỏ Mombasa gieo hạt; cỏ Stylo gieo hạt; cỏ Ghinê K280 trồng hom; cỏ Cao lương gieo hạt... Nhờ chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật, các loại cỏ giống ở đây đã sinh trưởng và phát triển tốt.

Mô hình nhân giống cỏ Mulato 2 gieo bằng hạt tại vườn ươm cỏ giống Long Mỹ. Ảnh: Đ.V.T

Kỹ sư Mai Xuân Thuận, cán bộ kỹ thuật Trung tâm Giống vật nuôi, cho biết: Chỉ tính trong 6 tháng qua, vườn ươm đã cung cấp 800 kg hom cỏ giống Mulato 2 và 350 kg hom cỏ giống Stylo để nhân giống mở rộng diện tích trồng cỏ tại Trạm Long Mỹ; đồng thời cung ứng 2 tấn hom cỏ giống Mulato 2 và 150 kg hom cỏ giống Mombasa cho các huyện trong tỉnh để xây dựng mô hình trồng cỏ giống tại các địa phương trong vùng dự án chăn nuôi bò do Dự án Sinh kế nông thôn bền vững tỉnh hỗ trợ.

Với năng suất và chất lượng vượt trội, các giống cỏ mới tại vườn ươm Long Mỹ đã đáp ứng được nhu cầu của nông dân trong tỉnh về việc trồng cỏ để chủ động thức ăn thô xanh phục vụ chăn nuôi bò. Đây là một trong những yếu tố quan trọng có tính chất quyết định đến lợi nhuận trong chăn nuôi cũng như tính bền vững của ngành sản xuất này.

ĐINH VĂN TOẠI