00:00 Số lượt truy cập: 1268784

Bình Phước: 10 mô hình sản xuất hiệu quả 

Được đăng : 03/11/2016
Hiện trên địa bàn tỉnh Bình Phước có 10 mô hình sản xuất có hiệu quả, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh giới thiệu để người dân trên địa bàn tỉnh liên hệ học tập kinh nghiệm.

Hộ ông Lưu Chí Cường (khu phố Phú Mỹ, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài) trồng bưởi da xanh, tắc cảnh, quýt đường, rau lang, ổi đài loan, gà Đông Tảo, ao cá trên diện tích 1,3 ha. Mỗi năm ông Cường thu nhập 274 triệu đồng sau khi trừ chi phí.

Hộ ông Nguyễn Khánh Ngọc (ấp Thanh Kiều, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long), nuôi giống gà Bình Định dưới tán 2 ha cao su, mỗi năm xuất chuồng khoảng 16.000 con; thu 525 triệu đồng.

Nguyễn Văn Tằm (thôn 2, xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập) trồng điều, tiêu, cà phê ghép, nuôi heo nái và heo thịt, cung cấp tinh heo giống cho bà con trên địa bàn tỉnh. Với 2,1ha, mỗi năm ông Tằm thu nhập 408 triệu đồng.

Đỗ Trường Sơn (ấp Sơn Lập, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng) trồng điều, cà phê, tiêu, sầu riêng và nuôi gà trên 2,2 ha, thu nhập 397 triệu đồng/ năm.

Hộ ông Dương Truyền Thống (ấp Đồng Tân, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản) trồng cao su, điều, nuôi heo gia công cho Công ty cổ phần CP Việt Nam, nuôi rắn, chim bồ câu trên 2,9 ha, thu 288 triệu đồng/ năm.

Nguyễn Văn Ngọc (ấp An Hòa, xã Tân Tiến, Đồng Phú) trồng cao su, điều, tiêu, nuôi chim trĩ, gà Đông Tảo và ao cá trên tổng diện tích 3,5 ha, thu lợi nhuận 511 triệu đồng/ năm.

Nguyễn Văn Bớt (ấp 5, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú) với 3,5ha trồng: Điều, ca cao dưới tán điều, tiêu leo trên thân cây điều và nuôi gà thả vườn. Mỗi năm ông Bớt thu 329 triệu đồng/ năm sau khi trừ chi phí.

Nguyễn Văn Huỳnh (ấp 1, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng) trồng cà phê, điều, ca cao, tiêu, nuôi heo nái, heo thịt và ao cá trên 3,8 ha; thu nhập 595 triệu đồng/ năm.

Dương Văn Mạnh (ấp Thanh An, xã Thanh lương, Bình Long) trồng nhãn, quýt đường, nuôi heo, gà, ngang và đào ao thả cá trên 4 ha, đem lại thu nhập 455 triệu đồng/năm.

Hộ ông Nguyễn Văn Rí (ấp Thanh An, xã Thanh Lương, TX. Bình Long) trồng nhãn, chanh, cam, quýt và ao cá trên 4 ha, đem lại thu nhập 584 triệu đồng/ năm.

Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư