00:00 Số lượt truy cập: 1000751

Nhãn hiệu tập thể gà móng Tiên Phong 

Được đăng : 03/11/2016

Ngày 12/4, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam tổ chức trao giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu tập thể gà móng Tiên Phong cho Hiệp hội chăn nuôi và kinh doanh gà Móng Tiên Phong (xã Tiên Phong, huyện Duy Tiên). Đây là kết quả sau hơn 1 năm triển khai thực hiện, dự án “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể gà móng Tiên Phong cho sản phẩm gà móng của xã Tiên Phong, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam” do Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN và Kiểm định, kiểm nghiệm chủ trì thực hiện đã hoàn thành các mục tiêu, nội dung và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể gà móng Tiên Phong cho Hiệp hội Chăn nuôi và Kinh doanh gà móng.Nói đến gà Móng Tiên Phong là nói đến giống con nuôi đặc sản bản địa có nguồn gen quý hiếm. Một số đặc điểm nổi bật của gà Móng là thịt đậm, dai, thơm ngon, chịu được khí hậu nóng, lạnh theo mùa, chống chịu tốt với bệnh tật, ăn uống kham khổ phù hợp với chăn thả tự do. Đây cũng là giống gà lớn nhanh, nuôi 5 - 6 tháng, gà trống đạt trọng lượng 3 - 3,5 kg, gà mái 2 - 2,5 kg…...

Nhãn hiệu tập thể gà Móng Tiên Phong được sử dụng cho các sản phẩm gà Móng của xã Tiên Phong, huyện Duy Tiên, gồm: Trứng gà, gà giống, gà sống, đã được thụ tinh dùng để ấp và dịch vụ mua bán gà các loại như: Gà giống, gà thương phẩm, trứng gà. 

Gà Móng Tiên Phong được cấp Nhãn hiệu tập thể sẽ tránh được tình trạng lai tạo, pha trộn với các giống gà khác, ảnh hưởng đến chất lượng và uy tín của sản phẩm. Đây là điều kiện thuận lợi để Hiệp hội chăn nuôi và kinh doanh gà Móng Tiên Phong phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao giá trị chất lượng, thương hiệu và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, đồng thời góp phần bảo vệ nguồn gen quý hiếm của giống gà này. 

Gà Móng là giống gà nuôi duy nhất được đưa vào Sách Đỏ Việt Nam từ năm 2003. Từ năm 2005, gà Móng được Viện Chăn nuôi Việt Nam xây dựng dự án bảo tồn gen. Gà Móng Tiên Phong là sản phẩm nông nghiệp nổi tiếng của xã Tiên Phong nói riêng và tỉnh Hà Nam nói chung bởi thịt thơm, ngon. Hiện nay, Hiệp hội sản xuất và kinh doanh gà Móng Tiên Phong có 54 thành viên. Không chỉ các thành viên trong Hiệp hội mà hiện nhiều hộ dân ở xã Tiên Phong cũng phát triển mạnh việc chăn nuôi gà Móng./.