Địa chỉ mua bán lợn rừng và lợn rừng lai 

Được đăng : 03/11/2016
- Trang trại chăn nuôi heo rừng và heo rừng lai của ông Bảy Dũng,
Địa chỉ: Ấp Suối Gia, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
ĐT: 0651.651016 - 615016-615059.

- Trang trại chăn nuôi heo rừng và heo rừng lai của Cty Khánh Giang (Bình Phước).
ĐT: 08. 9 624 723 - 08.9 627 612.

- Trang trại chăn nuôi heo rừng và heo rừng lai của Cty Hương Trầm (TP. Hồ Chí Minh).
ĐT: 08.8 450 562.

- Cơ sở chăn nuôi heo rừng và heo rừng lai của nhà hàng Thanh Cảnh, Lái Thiêu, Bình Dương.
ĐT: 0650.754 832.

- Trang trại chăn nuôi Chín Định,
Địa chỉ: Ấp 2, xã Cây Trường, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
ĐT: 0650.586108-0986210518.

- Trang trại chăn nuôi của ông Nguyễn Thái Bình,
Địa chỉ: Ấp Hậu, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP HCM.
ĐT: 08. 7900160.

- Trang trại chăn nuôi của ông Lê Song Bình
Địa chỉ: Ấp 1, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai (hồ thủy điện Trị An).
ĐT: 0913678004.

- Trang trại chăn nuôi của ông Hữu Thành,
Địa chỉ: Gia Ray, Xuân Lộc, Đồng Nai.
ĐT: 061. 741481-872730.

- Trang trại Phú Gia (chăn nuôi heo rừng và heo rừng lai), Tân Hiệp, Bình Long, Bình Phước.
ĐT: 0651.666220.

- Trang trai chăn nuôi của ông Nguyễn Phước Hùng, tại thôn Phú Túc, xã Hoà Phú, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng.

- Công ty ANFA,
Địa chỉ: số 171 Cao Thắng, P12, Q10, TP HCM,
ĐT: 9129898 - 0903682022.