00:00 Số lượt truy cập: 964482

Đông Hà: Đầu tư trên 13 tỷ đồng xây dựng các mô hình, chuyển giao KHKT cho nông dân 

Được đăng : 03/11/2016
Trong 5 năm từ 2006-2009, bằng nguồn vốn của Trung ương và tỉnh hỗ trợ, thành phố Đông Hà (Quảng Trị) đầu tư trên 13 tỷ đồng để tiến hành tập huấn, xây dựng các mô hình mới, chuyển giao tiến bộ KHKT cho hộ nông dân, gồm các mô hình như: Sản xuất rau an toàn, du nhập giống cây trồng mới có năng suất chất lượng, phát triển chăn nuôi lợn kết hợp với xây dựng hầm biogas, cải tạo và phát triển đàn gia súc, gia cầm theo hướng trang trại, gia trại, sản xuất hàng hoá.

Vì vậy, qua khảo sát tại các HTX, hộ gia đình trên địa bàn thành phố đã có 16/18 HTX hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Nhiều hộ gia đình ở các phường như Đông Thanh, Đông Giang bình quân mỗi năm thu từ 200-255 triệu đồng/ha/năm từ nghề trồng rau và hoa. Các mô hình nuôi tôm sú theo hướng thâm canh ở Đông Lễ, phường 2 mỗi năm thu về trên 100 triệu đồng. 

Hiện nay, thành phố Đông Hà đang chuẩn bị sơ kết việc xây dựng HTX, hộ gia đình điển hình tiên tiến nhằm rút kinh nghiệm để nhân rộng cho toàn thành phố.