00:00 Số lượt truy cập: 2783718

Khoai lang, ổi, nhãn... đã được bổ sung vào Danh mục loài cây trồng được bảo hộ 

Được đăng : 03/11/2016

Theo số liệu của Cục Trồng trọt, tính từ năm 2006 đến nay đã có 142 giống cây trồng nông nghiệp mới đã được công nhận, nhằm thực thi Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng mới, Bộ Nông nghiệp & PTNT tiếp tục bổ sung loài cây trồng vào Danh mục loài cây trồng được bảo hộ và phân công đơn vị thực hiện khảo nghiệm DUS thông qua Quyết định số 98/2008/QĐ-BNN ngày 9/10/2008.


Theo Quyết định này, có 15 chi và loài cây trồng được bổ sung vào Danh mục loài cây trồng được bảo hộ gồm: 1. Sung – Ficus L. (Ficus costata Ait; Ficus Benjamina L.; Ficus carica L. và các loài lai giữa chúng); 2. Cỏ (Pennisetum americanum [L.] Leeke; Pennisetum purpureum Schumach; và các loài lai giữa chúng); 3. Chè dây (Ampelopsis cantoniensis (hook.et Arn.) Planch.); 4. Khoai lang (Ipomoea batatas L.); 5. Mơ (Prunus arminiaca L.); 6. Ổi (Psidium guava L.); 7. Cây hoa trạng nguyên (Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch và các loài lai giữa chúng); 8. Sen (Lotus corniculatus L.; Lotus pedunculatus Cav.; Lotus uliginosus Schkuhr.; Lotus tenuis Waldst.et Kit.ex Willd; Lotus subbiflorus Lag.); 9. Nhãn (Dimocartpus Longan L.); 10. Vải (Litche Chinensis L.); 11. Địa Lan (Cymbidium Sw.); 12. Rau giền (Amaranthus L.); 13. Xà lách (Lactuca sativa L.); 14. Cải củ (Raphanus sativus L.); 15. Đào (Prunus persica (L.) Batsch).

Bộ Nông nghiệp & PTNT phân công Cục Trồng trọt lựa chọn đơn vị thực hiện khảo nghiệm kỹ thuật để có kết quả thẩm định DUS phù hợp với từng trường hợp cụ thể. Theo Quy định về Công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới được bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành theo Quyết định số 95/2007/QĐ-BNN, thì khảo nghiệm DUS (Distinctness, Uniformity, Stability) là quá trình đánh giá tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định của giống cây trồng mới theo Quy phạm khảo nghiệm DUS đối với từng loài cây trồng; các giống cây trồng mới thuộc Danh mục cây trồng chính như: lúa, ngô, đậu tương, lạc bắt buộc phải khảo nghiệm DUS khi công nhận giống chính thức và khuyến khích khảo nghiệm DUS đối với các giống cây trồng mới không thuộc Danh mục cây trồng chính.