00:00 Số lượt truy cập: 1585186

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức họp Ban chỉ đạo chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn 

Được đăng : 17/06/2021

pa-1

Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp được xem là một trong những nội dung cần thiết và quan trọng hiện nay, nhất là trong việc đồng hành cùng Chính phủ để đạt được các mục tiêu đề ra của Chương trình chuyển đổi số quốc gia. Ngày 16/6/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã ban hành Quyết định số
2688/QĐ-BNN-TCCB về thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao, sáng ngày 5/8/2021, Bộ NN&PTNT đã tổ chức cuộc họp của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp của Bộ NN&PTNT. Tham gia trực tiếp chỉ đạo cuộc họp có đồng chí Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, họp từ xa còn có lãnh đạo Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông.

          Tại cuộc họp, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo chuyển đổi số đã báo cáo những công việc đã thực hiện trong thời gian qua kể từ ngày Ban chỉ đạo được thành lập. Dự kiến từ nay đến hết năm 2021, Ban chỉ đạo sẽ phê duyệt và ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”, sau đó hoàn thiện nâng cấp hạ tầng một số phòng họp, rà soát và đồng bộ hệ thống dữ liệu, tổ chức các lớp đào tạo kỹ năng về chuyển đổi số.

Đại diện Bộ Thông tin và truyền thông, ông Nguyễn Phú Tiến, Cục phó Cục Tin học hóa đưa ra một số ý kiến đóng góp cho mục tiêu chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp và kiến nghị Bộ trưởng Lê Minh Hoan có thêm chỉ đạo để định hướng rõ nét hơn về chuyển đổi số trong toàn ngành nông nghiệp, từ đó đưa ra tầm nhìn, quan điểm xuyên suốt cho toàn ngành.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh, chuyển đổi số sẽ góp phần chuyển đổi quản trị trong nông nghiệp. Do đó, Bộ NN-PTNT sẽ tham khảo ý kiến của các đơn vị, đặc biệt là Bộ TT-TT để quá trình chuyển đổi số trong nông nghiệp đạt hiệu quả cao./.

Quốc Khánh