00:00 Số lượt truy cập: 2073811

Đại hội Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam 

Được đăng : 20/12/2021
Sáng ngày 19/12, Hội Nông nghiệp Tuần hoàn Việt Nam đã tổ chức Đại hội thành lập Hội Nông nghiệp Tuần hoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026. Xây dựng kinh tế tuần hoàn đã được xác định là một trong những định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 – 2030, nhằm đạt được lợi ích kép về giá trị kinh tế và bảo vệ môi trường.

nnth 

 

Hội Nông nghiệp Tuần hoàn Việt Nam(sau đây gọi tắt là Hội)  được thành lập theo Quyết định số 713/QĐ-BNV, ngày 8/6/2021 của Bộ Nội vụ. Theo đó, quy định Hội là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ và các bộ, ngành liên quan đến lĩnh vực Hội hoạt động. Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.     

Hội được thành lập với mục đích tập hợp, đoàn kết các tổ chức và cá nhân tự nguyện hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp tuần hoàn. Hỗ trợ, thu hút khuyến khích các doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển, nâng cao hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất, chế biến, thu gom tái chế, kinh doanh dịch vụ, xuất - nhập khẩu và sử dụng sản phẩm nông nghiệp tuần hoàn theo quy định của pháp luật.Là cầu nối để các bên tham gia sâu rộng hơn vào quá trình chuyển đổi từ khai thác nông nghiệp kiểu truyền thống sang nông nghiệp tuần hoàn, thuận tự nhiên, khép kín, sử dụng năng lượng tái tạo, vật liệu tái chế, vừa gia tăng giá trị sản phẩm, đảm bảo lợi ích kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Đây được xem là xu hướng phát triển nông nghiệp bền vững của tương lai. Từ đó sẽ góp phần tích cực vào việc hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà khoa học và nông dân triển khai có hiệu quả các mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp.

Hội hoạt động trên phạm vi cả nước, trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất, chế biến, thu gom tái chế, kinh doanh dịch vụ, xuất - nhập khẩu và sử dụng sản phẩm nông nghiệp tuần hoàn trong nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp tuần hoàn theo quy định của pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam.

Sự ra đời của Hội mang ý nghĩa to lớn, nhất là trong bối cảnh Bộ NN&PTNT đang thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Đề án Phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 - 2030 theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Nông nghiệp Tuần hoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 51 thành viên. anh Nguyễn Hồng Lam - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Quế Lâm được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.Là doanh nghiệp hạt nhân, vận động và bảo trợ thành lập Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Tập đoàn Quế Lâm và cá nhân Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Hồng Lam kỳ vọng, với định hướng đúng đắn, bằng năng lực và khát vọng mạnh mẽ về một nền nông nghiệp tuần hoàn, Hội nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam sẽ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Phát biểu trực tuyến từ Tây Nguyên, anh Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - cho biết, Bộ NN&PTNT kỳ vọng Hội sẽ là cách tay nối dài, là tổ chức giúp Bộ trong thời gian tới định vị được nền nông nghiệp tuần hoàn, cùng nhau khởi thảo chính sách để kiến nghị Chính phủ ban hành cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy nhiều hơn nữa doanh nghiệp nông nghiệp tuần hoàn, nhiều hơn nữa nông dân cùng liên kết làm nông nghiệp tuần hoàn, để cùng nhau cùng nhau chia sẻ và cùng nhau thụ hưởng thành quả và hướng đến nông nghiệp Việt Nam minh bạch, trách nhiệm và bền vững.

Thùy Dung