00:00 Số lượt truy cập: 2432596

Giảm nghèo ở huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên 

Được đăng : 13/07/2023
Đảng và Nhà nước ta trong các chính sách luôn xác định công tác giảm nghèo bền vững là rất quan trọng, phải được thực hiện nhất quán, xuyên suốt trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, Uỷ Ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã phê duyệt Đề án, danh sách các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh thuộc diện được hỗ trợ.

minh-phuong2


Đảng và Nhà nước ta trong các chính sách luôn xác định công tác giảm nghèo bền vững là rất quan trọng, phải được thực hiện nhất quán, xuyên suốt trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước.Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, Uỷ Ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã phê duyệt Đề án, danh sách các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh thuộc diện được hỗ trợ.

Để phù hợp với điều kiện thực tiễn, mỗi hộ nghèo được mức hỗ trợ từ tỉnh, huyện tối đa 50 triệu đồng, đối với cấp xã tối đa 20 triệu đồng. Từ sự hỗ trợ đó nhiều gia đình nghèo trên địa bàn tỉnh đã có nhà ở vững chắc, ổn định, an toàn. Mỗi hộ nghèo có thể xây dựng được một ngôi nhà tối thiểu 25m2, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.Hiện nay, trên địa bàn xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên vẫn còn nhiều hộ nghèo.Nhưng đối với những hộ quá khó khăn đã cơ bản được hỗ trợ, giúp đỡ nhờ sự quan tâm của chính quyền các cấp.

Trong ngôi nhà mới xây xong, Bà Hà Thị Thơm xóm Khe Mo 1, xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ với tâm trạng vui vẻ và biết ơn nói: “tôi cảm ơn tất cả bà con xóm, làng, các cấp chính quyền đã hỗ trợ cho gia đình tôi”. Gia đình bà Thơm thuộc hộ nghèo, hiện bà đã hơn 74 tuổi đang nuôi con gái bị thiểu năng trí tuệ, đất đai canh tác ít, bà thường xuyên đi làm thuê để kiếm ăn qua ngày cho 2 mẹ con. Sau 3 tháng xây dựng, ngôi nhà mới 3 gian lợp tôn đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng, tổng số  tiền xây dựng trên 80 triệu đồng trong đó 50 triệu đồng trích từ quỹ cho người nghèo của tỉnh và huyện, 7 triệu đồng do các cơ quan, đơn vị hỗ trợ, số còn lại do bà con trong xóm ủng hộ và gia đình tích lũy.

Ông Đỗ Văn Phương, xóm Hòa Khê 2, xã Văn Hán đã được hỗ trợ xây dựng nhà ở với tổng trị giá trên 130 triệu đồng, trong đó tỉnh và huyện hỗ trợ 50 triệu đồng, số còn lại do gia đình tích lũy và anh, em, người dân trong xóm giúp đỡ. Hoàn cảnh gia đình ông Phương có 7 khẩu, trong đó có mẹ già trên 80 tuổi, 4 đứa con còn nhỏ chưa giúp đỡ được gì.

Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp của huyện Đồng Hỷ luôn đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động người dân, cơ quan, đơn vị và các nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ các nguồn lực để chăm lo cho người nghèo. Hàng năm, huyện Đồng Hỷ huy động được trên 300 triệu đồng góp vào quỹ vì người nghèo. Số tiền đó được huyện lập kế hoạch để trao sổ tiết kiệm hỗ trợ cho người nghèo làm nhà và hỗ trợ các gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn bị tai nạn, rủi ro. Cách làm này giúp cho các hộ nghèo có cơ hội vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội.

Trong thời gian tới, huyện chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch để triển khai vận động quỹ vì người nghèo, đồng thời rà soát, nắm danh sách, điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của các hộ nghèo để có hình thức hỗ trợ phù hợp, linh hoạt như phối hợp giữa các cấp chính quyền tổ chức tuần cao điểm Tết vì người nghèo; vận động các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hưởng ứng, ủng hộ; tổ chức tháng cao điểm vì người nghèo, giúp đỡ các hộ nghèo ổn định, an cư lạc nghiệp; khuyến khích các hộ nghèo hăng hái thi đua, phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống và từng bước vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện nhiệm vụ chỉ tiêu giảm nghèo của Nhà nước./.

Minh Phương