HND Bạc Liêu: Nhiều hoạt động phối hợp hiệu quả với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Được đăng : 21/09/2018
Trong năm 2018, Chương trình phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân tỉnh với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã được các cấp Hội chú trọng thực hiện nhằm đưa các kiến thức khoa học công nghệ đến với hội viên, nông dân.

Tỉnh Hội đã chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức trên 150 - 200 lớp tập huấn, mỗi lớp có 30 nông dân tham dự về ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, tuyên truyền và khuyến khích hội viên, nông dân hướng sản xuất tạo ra sản phẩm sạch.

Hội đã phối hợp thành lập 01 tổ hợp tác tại TP Bạc Liêu, thực hiện mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh theo hướng Việt GAP với quy mô 2,5 ha/05 hộ (0,5 ha diện tích mặt nước ao nuôi/05 ao/05 hộ); thực hiện Chứng nhận Việt GAP cho tôm với tổng kinh phí thực hiện: 714.250.000 đồng . Trong đó, Nhà nước hỗ trợ 100% chi phí (mua tôm giống, phụ cấp cán bộ kỹ thuật chỉ đạo điểm), chi phí vận động thành lập tổ hợp tác, chi phí thực hiện chứng nhận Việt GAP, 30% chi phí vật tư (thức ăn nuôi tôm, thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học).

Thực hiện mô hình sản xuất lúa chất lượng theo hướng VietGap áp dụng SRI tại huyện Phước Long với quy mô 20 ha/20 hộ (vụ Hè - Thu). Kinh phí thực hiện mô hình là 99.230.000 đồng, được Nhà nước hỗ trợ 100% chi phí (mua lúa giống, phụ cấp cán bộ kỹ thuật chỉ đạo điểm và các hoạt động Khuyến nông), tập huấn, hội thảo, tổng kết, 30% chi phí vật tư (phân bón, thuốc vi sinh).

Mô hình trồng ngô nếp được thực hiện tại huyện Phước Long với quy mô 06 ha/24 hộ. Kinh phí thực hiện mô hình là 97.794.000 đồng, được Nhà nước hỗ trợ 100% chi phí (mua  giống, phụ cấp cán bộ kỹ thuật chỉ đạo điểm và các hoạt động Khuyến nông), tập huấn, hội thảo, 30% chi phí vật tư (phân bón, thuốc vi sinh).

Thực hiện mô hình Chăn nuôi gà tại huyện Hồng Dân với quy mô 1.000 con/05 hộ. Kinh phí thực hiện mô hình là 88.726.000 đồng, mô hình được Nhà nước hỗ trợ 100% chi phí (mua  giống, phụ cấp cán bộ kỹ thuật chỉ đạo điểm và các hoạt động Khuyến nông), tập huấn, hội thảo, 30% chi phí vật tư (thức ăn, thuốc úm gà, men tiêu hóa, men vi sinh, vitamin C)./.

BBT