HND Phú Yên: Tập huấn được 29 lớp phổ biến các tiến bộ khoa học và công nghệ 

Được đăng : 03/09/2018
Trong năm 2018, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên biên soạn tài liệu và tổ chức tập huấn, phổ biến các tiến bộ khoa học và công nghệ xuống 09 huyện, thị xã, thành phố.

Kết quả đã tập huấn được 29 lớp tập huấn với số lượt người tham dự 1.486 người. Nội dung tập huấn bao gồm 09 quy trình kỹ thuật: Trồng nấm ăn và nấm dược liệu; Trồng chuối cấy mô; Trồng dưa lưới trong nhà màng; Trồng hoa cúc và hoa lily; Nhân giống và trồng keo lai; Trồng ba kích tím; Trồng sa nhân tím; Trồng cà gai leo; Trồng thâm canh cây bắp lấy nguyên thân và trái ủ chua làm thức ăn gia súc. Thông qua các lớp tập huấn, hầu hết hội viên, nông dân tham gia được biết thêm nhiều quy trình kỹ thuật mới để từ đó, từng bước áp dụng vào tình hình thực tiễn của mỗi hộ gia đình, nhằm tạo thêm công việc làm mới cho lao động nhàn rỗi, góp phần tăng thêm thu nhập cải thiện cuộc sống cho gia đình./.

BBT