HND Đăk Nông: Tổ chức 4 lớp tập huấn chế biến và bảo quản sản phẩm nông nghiệp cho hội viên, nông dân 

Được đăng : 26/09/2018
Thực hiện chương trình phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, trong năm 2018, Hội Nông dân tỉnh đã triển khai một số mô hình khoa học công nghệ, giúp nông dân tạo ra nguồn sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Hội đã phối hợp khảo sát và triển khai mô hình trồng thử nghiệm cây sacha inchi tại hộ ông Nguyễn Văn Khang thôn 8 xã Đăk Bok So, huyện Tuy Đức. Tổ chức hướng dẫn thành lập Hợp tác xã trồng và chăm sóc xoài theo tiêu chuẩn VIETGAP tại xã Đăk Gằn, huyện Đắk Mil và tập huấn, hỗ trợ mô hình hợp tác sản xuất, chế biến, sản phẩm xoài đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hội cũng đã tổ chức 4 lớp tập huấn chế biến và bảo quản sản phẩm nông nghiệp cho 400 hội viên, nông dân tại 4 huyện: Tuy Đức, Đăk R’Lấp, Đăk G’Long, Cư Jut./.

BBT