00:00 Số lượt truy cập: 1006560

Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình OCOP giai đoạn 2018-2020 

Được đăng : 08/01/2020

Chương trình OCOP giai đoạn 2018-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018. Theo đó, các mục tiêu cụ thể được đề ra như Tiêu chuẩn hóa ít nhất 50% số sản phẩm hiện có, tương ứng khoảng 2.400 sản phẩm, củng cố, hoàn thiện tổ chức sản xuất theo hướng liên kết giữa hộ sản xuất với Hợp tác xã và doanh nghiệp; Triển khai thực hiện từ 8-10 mô hình Làng Văn hóa du lịch; Củng cố, kiện toàn 100% doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia Chương trình OCOP…

Về cơ bản, chương trình OCOP mới được triển khai trong thời gian ngắn (từ tháng 5/2018) song đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là về mặt nhận thức của xã hội và cấp ủy, chính quyền các cấp và cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã về vị trí của Chương trình OCOP trong phát triển kinh tế nông thôn. Các sản phẩm OCOP được xếp hạng đã có bước tiến về chất lượng, đa dạng về mẫu mã, bao bì, đảm bảo điều kiện, quy định về tem, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Theo báo cáo kết quả thực hiện Chương trình OCOP đến hết năm 2019, có 19 tỉnh, thành phố triển khai thực hiện Chu trình OCOP, trong đó một số tỉnh triển khai nghiêm túc từ cấp huyện. Đã có trên 500 phương án, dự án sản xuất kinh doanh được đề xuất và được Nhà nước hỗ trợ triển khai, những nội dung hỗ trợ.

Theo báo cáo của 61 tỉnh, thành phố đã phê duyệt đề án, kế hoạch, tổng số sản phẩm dự kiến được chuẩn hóa OCOP đến hết năm 2020 là 3.843 sản phẩm, tăng 1,6 lần so với mục tiêu 2.400 sản phẩm. Có 19 tỉnh đánh giá, phân hàng và có Quyết định công nhận cho 900 sản phẩm OCOP (đạt 33,16% so với kế hoạch là 2.400 sản phẩm) của 583 chủ thể tham gia Chương trình OCOP, trong đó có 6 sản phẩm đề xuất 5 sao. Các tỉnh chỉ đạo điểm đã khảo sát để xây dựng 10 Làng Văn hóa du lịch.

Tại Hội nghị đánh giá kết quả triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 khu vực phía Bắc do Bộ Nông nghiệp & Nông thôn phối hợp với Văn phòng điều phối Nông thôn mới TW tổ chức đã nhấn mạnh, năm 2020, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ còn lại của Chương trình OCOP đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018. Phấn đấu tổ chức Festival/Hội chợ OCOP Quốc gia, xây dựng Đề án Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2020,…                                                                               (Phương Anh)


tin-pa3