00:00 Số lượt truy cập: 2783634

Trồng rừng xen canh nông lâm kết hợp giúp người nông dân có cơ hội tham gia thị trường giao dịch chứng chỉ các – bon 

Được đăng : 03/06/2023
Biến đổi khí hậu là vấn đề cấp bách toàn cầu, Việt Nam là một trong số những quốc gia bị tác động tiêu cực của sự biến đổi này. Năm 2015, tại Hội nghị COP 21 về Biến đổi khí hậu do Liên hiệp quốc tổ chức tại Nam Phi, để giảm phát thải các khí nhà kính, sáng kiến về thiết lập thị trường trao đổi carbon giữa các bên phát thải ra môi trường và bên có rừng đã được đưa ra. Đến nay, đã có 252 dự án tín chỉ carbon cho các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng được đăng ký thành công trên toàn thế giới.

t1


Các quốc gia có rừng như nước ta sẽ bán các tín chỉ carbon cho các quốc gia phát thải khí CO2 để thu tiền. Đây được xem là thị trường tiềm năng mang lại nguồn thu nhập lớn đối với nước ta – một quốc gia ước tính có thể bán ra 57 triệu tín chỉ carbon cho các tổ chức quốc tế trong tương lai.

Phát triển thị trường carbon rừng góp phần thực hiện mục tiêu giảm phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, đồng thời giúp người dân dần từ bỏ thói quen xâm hại rừng, ngày càng tham gia tích cực hơn vào công tác giữ gìn, bảo vệ hệ sinh thái rừng, đảm bảo sự phát triển kinh tế bền vững.

Nhận thấy Việt Nam là một quốc gia sẽ có những đóng góp tích cực trong hoạt động này và trong đó có sự đóng góp to lớn của lực lưỡng những người sản xuất nông nghiệp, đặc biệt có những tiềm năng đến từ chính những hộ nông dân sản xuất nhỏ.

Rabobank- ngân hàng nông nghiệp và thực phẩm lớn nhất thế giới và là ngân hàng có nguồn gốc từ các hợp tác xã nông dân của Hà Lan có mối quan tâm tới những tác động bất lợi của biến đổi khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là các hộ nông dân sản xuất nhỏ. Rabobank đã thành lập Acorn – một Chương trình hỗ trợ nông hộ sản xuất nhỏ thực hiện các sáng kiến thích ứng trên đất nông nghiệp. Acorn độc quyền trong việc định lượng và chứng nhận những tác động của khí hậu đó là cấp tín chỉ các – bon và bán cho bên thứ ba nhằm giúp bù đắp sinh thái. Hoạt động này có thể giúp cải thiện khả năng phục hồi khí hậu, tăng cường an ninh lương thực và mang lại nguồn doanh thu bổ sung cho hộ nông dân sản xuất nhỏ.

Trong chuyến thăm Việt Nam, đoàn cán bộ của Acorn và đối tác đã đến thăm và làm việc với Hội Nông dân Việt Nam để tìm hiểu cơ hội giúpHội trở thành Đối tác trong chương trình Acorn. Thông qua các cuộc họp và chuyến đi thăm thực tế, Acorn đánh giá rất cao tiềm năng của nông dân sản xuất nhỏ ở Việt Nam nói chung và địa bàn nơi đoàn đến thăm nói riêng. Ngoài những cây lấy gỗ, cho bóng mát như cây keo, Acorn khuyến khích việc trồng xen canh các lọa cây như cà phê, chè, ngô, sắn, đậu các loại hoặc cây ăn quả . Mô hình nông lâm kết hợp này sẽ cho người nông dân có nguồn thu nhập từ việc bán tín chỉ cac – bon và các nông sản xen canh tạo nên chuỗi giá trị cải thiện đáng kể đời sống của họ.

Trong tương lai, Acorn sẽ tiến hành một số hoạt động nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác với các đối tác tại Việt nam nhằm hiện thực hóa ý tưởng dự án với mục tiêu giúp người nông dân sản xuất nhỏ nâng cao chất lượng cuộc sống nhờ tham gia thị trường các bon thế giới.

Phạm Trường