Chính sách hỗ trợ, nâng cao đời sống nhân dân các xã đặc biệt khó khăn 

Được đăng : 03/11/2016
Hỏi: Ðối với những hộ nghèo thuộc các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, Nhà nước có chính sách hỗ trợ gì để cải thiện đời sống nhân dân, mức hỗ trợ là bao nhiêu?
Lò Thị Kim Nhung
(Yên Bái)


Trả lời: Căn cứ Quyết định số 112/2007/QÐ-TTg ngày 20-7-2007 về chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật thuộc Chương trình 135 giai đoạn II thì các chính sách hỗ trợ nâng cao đời sống nhân dân bao gồm:

 Hỗ trợ học sinh là con hộ nghèo đi học: Hỗ trợ cho con hộ nghèo đi học tại các lớp mẫu giáo thôn, bản với mức hỗ trợ cho một học sinh là 70.000 đồng/tháng x 9 tháng/ năm;

 Hỗ trợ học sinh bán trú là con các hộ nghèo đang theo học tại các trường phổ thông về tiền ăn, dụng cụ sinh hoạt và học tập với mức hỗ trợ cho một học sinh là 140.000 đồng/tháng x 9 tháng/ năm.

Hỗ trợ hộ nghèo cải thiện vệ sinh môi trường: hỗ trợ một lần cho các hộ nghèo về vật liệu để nâng cấp, sửa chữa, cải tạo, làm mới hoặc di chuyển chuồng trại chăn nuôi và nhà vệ sinh. Mức hỗ trợ bằng một triệu đồng/hộ nghèo.

 Hỗ trợ hoạt động văn hóa - thông tin: hỗ trợ một số hoạt động sinh hoạt cộng đồng cho xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn để tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước, tổ chức lễ hội văn hóa truyền thống. Mức hỗ trợ cho một xã đặc biệt khó khăn hai triệu đồng/năm; cho một thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II 0,5 triệu đồng/ năm.

 Hỗ trợ về trợ giúp pháp lý, nâng cao nhận thức pháp luật cho người nghèo: hỗ trợ một số hoạt động tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ trợ giúp pháp lý tại xã; tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động tại xã, thôn, bản, đặc biệt khó khăn; cung cấp thông tin pháp luật (tờ gấp, băng cat-set) miễn phí cho người nghèo. Mức hỗ trợ cho một xã đặc biệt khó khăn 2 triệu đồng/năm; cho một thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II 0,5 triệu đồng/năm.

Thời gian thực hiện các chính sách hỗ trợ nâng cao đời sống nhân dân từ năm 2008 và kết thúc vào cuối năm 2010. Riêng đối với chính sách hỗ trợ học sinh là con hộ nghèo đi học được thực hiện theo niên học, từ tháng 9-2007 đến hết tháng 5-2010.

Ban Bạn đọc