00:00 Số lượt truy cập: 1050558

Hộ gia đình, cá nhân bị Nhà nước thu hồi đất được bồi thường như thế nào? 

Được đăng : 03/11/2016


.