00:00 Số lượt truy cập: 2709613

Nhà nước hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau, quả và chè an toàn 

Được đăng : 03/11/2016
Tại Quyết định số 107/2008/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau, quả, chè an toàn đến năm 2015, với mục tiêu: 100% diện tích rau, cây ăn quả, chè tại các vùng sản xuất an toàn tập trung đáp ứng yêu cầu sản xuất an toàn theo hướng thực hành nông nghiệp tốt (VIETGAP); 100% tổng sản phẩm rau quả, chè tiêu thụ trong nước, làm nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu là sản phẩm được chứng nhận và công bố sản xuất,^ chế biến theo quy trình sản xuất an toàn theo VIETGAP và hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm giới hạn (HACCP).

Quyết định nêu rõ, ngân sách nhà nước sẽ đầu tư để điều tra cơ bản khảo sát địa hình, xác định các vùng đủ điều kiện sản xuất rau, quả, chè an toàn tập trung đáp ứng đúng theo VIETGAP; xây dựng, cải tạo cơ sở hạ tầng như giao thông, kênh mương tưới, tiêu cấp 1, trạm bơm, điện hạ thế. Ngân sách địa phương hỗ trợ đầu tư chợ bán buôn, kho bảo quản, xúc tiến thương mại, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật rau, quả, chè an toàn; chứng nhận cơ sở sản xuất những sản phẩm này an toàn. Theo đó, tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất rau, quả, chè an toàn được ưu tiên thuê đất hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai tại các vùng sản xuất an toàn tập trung và được hưởng mức ưu đãi cao nhất về tiền sử dụng đất, giá thuê đất theo các quy định hiện hành. Nhà nước khuyến khích nông dân sử dụng quyền sử dụng đất để góp vốn cổ phần hoặc liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, tiêu thụ rau, quả, chè an toàn./.