Tin địa phương

Nam Đông (Thừa Thiên Huế): Hội viên nông dân thi đua phát triển kinh tế gia đình

Thời gian qua, công tác Hội và phong trào nông dân trên địa bàn huyện Nam Đông phát triển toàn diện, là nòng cốt trong phong trào phát triển nông nghiệp, trong xây dựng nông thôn mới, tạo động lực cho hội viên nông dân thi đua phát triển kinh tế gia đình.


Bến Tre: Hình thành 62 tổ hợp tác, 26 hợp tác xã tham gia chuỗi giá trị

Qua 5 năm thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh Bến Tre đã đạt được nhiều kết quả đáng mừng. Đề án đã làm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về tái cơ cấu ngành nông nghiệp và có nhiều tác động tích cực đến các hoạt động sản xuất của nông dân trên địa bàn tỉnh.


Lâm Thao (Phú Thọ): Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp

Thời gian qua, huyện Lâm Thao đã thực hiện việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng then chốt, trọng tâm là hạ tầng nông nghiệp, nông thôn theo hướng đồng bộ, hiện đại, để phát triển nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học gắn với chế biến và tiêu thụ.


Đồng bằng sông Hồng: Dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng lớn

Qua điều tra tại một số tỉnh Đồng bằng sông Hồng, sau nhiều năm thực hiện dồn điền đổi thửa, số thửa trung bình đã giảm đáng kể, đồng ruộng đã bớt manh mún, diện tích phù hợp với canh tác tiên tiến.


Quảng Nam: Nhiều nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam đã tích cực thực hiện các phong trào thi đua, đặc biệt là thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu cho địa phương.


Quảng Trị: 21.803 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp

Trong 5 năm qua, xác định phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân là nhiệm vụ hàng đầu của các cấp Hội, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh triển khai thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đến 100 % cơ sở Hội.


Điện Biên: Thành lập được 11 mô hình kinh tế tập thể

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội đã quán triệt, tổ chức cho nông dân thực hiện kết luện số 56-KL/TW ngày 21/02/2013 của Bộ Chính trị và kết luận số 50-KL/TU ngày 25/3/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.


Văn Giang (Hưng Yên): Hội viên nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân huyện Văn Giang đã chủ động phối hợp với các ngành, các doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân đẩy mạnh phong trào sản suất kinh doanh giỏi. Từ phong trào thi đua đã tạo dộng lực mạnh mẽ để hội viên nông dân xây dựng nông thôn mới.


Hội Nông dân Cà Mau: Tích cực thực hiện 3 phong trào thi đua lớn

Thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát động tổ chức hội và hội viên nông dân thi đua sản xuất theo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thi đua xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh… được Hội Nông dân tỉnh quan tâm tổ chức thực hiện. Từ đó, các phong trào thi đua ngày càng đi vào thực chất, có chiều sâu và sức lan toả mạnh mẽ đến từng cán bộ, hội viên nông dân.


Bắc Ninh: 198 trang trại đạt tiêu chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh, toàn tỉnh hiện có 248 trang trại với tổng diện tích gần 10.000 ha, tăng 3,9 lần so với năm 2011, tập trung chủ yếu ở các huyện: Gia Bình, Thuận Thành, Quế Võ, Yên Phong và Tiên Du. Trong đó, 198 trang trại đạt tiêu chí của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


<< < 13 14 15 16 17 > >>