Tin địa phương

Công nhận huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 10/08/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1011/QĐ-TTg về việc công nhận huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn “Huyện nông thôn mới năm 2017”.


HND Khánh Hòa: 212 tổ hợp tác sản xuất – kinh doanh do Hội hướng dẫn thành lập

Trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh đã phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, tổ chức dạy nghề, tham quan, hội thảo, hội nghị đầu bờ; tín chấp cho nông dân vay vốn; hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể…


Hưng Yên: Hướng dẫn 64 mô hình kinh tế tập thể giúp nông dân tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị

Trong 5 năm qua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh đã tích cực thực hiện các phong trào thi đua, góp phần phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.


HND Bình Định: Triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của nông dân

Trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh và phát triển phong trào nông dân thi đua yêu nước rộng khắp với trên 60.000 lượt nông hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi/năm.


HND Lạng Sơn: 35.560 lượt hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp

Trong nhiệm kỳ 2013 – 2018, công tác hội và phong trào nông dân trên địa bàn tỉnh có bước phát triển mới, các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và nhiều chỉ tiêu vượt so với Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII đề ra.


HND Hà Nam: 83.842 hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

Trong 05 năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã được các cấp Hội trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai thực hiện.


Hòa Bình: Tích cực tổ chức các hoạt động hỗ trợ nông dân

Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội Nông dân tỉnh Hòa Bình đã tích cực tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân trên địa bàn tỉnh.


Thanh Liêm (Hà Nam): Chú trọng phát triển nông nghiệp an toàn

Những năm gần đây, thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững ngành nông nghiệp, kinh tế nông nghiệp của huyện có những bước phát triển khá toàn diện, từng bước chuyển dịch tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa với quy mô, trình độ, hiệu quả cao hơn, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc phát triển nông nghiệp an toàn.


Đà Nẵng: Phát triển nghề trồng nấm

Thời gian qua, thành phố Ðà Nẵng đã đẩy mạnh việc phát triển nghề trồng nấm. Mô hình sản xuất này phù hợp với tiềm năng, lợi thế và điều kiện thời tiết ơ địa phương, mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động nhàn rỗi.


Trà Vinh: Nâng cấp chuỗi giá trị dừa

Ngày 20/7/2018, Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đã ban hành Kế hoạch hành động nâng cấp chuỗi giá trị dừa tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2018 – 2020.


<< < 12 13 14 15 16 > >>