Tin địa phương

HND Tây Ninh: Các mô hình chuyển giao của năm trước tiếp tục đem lại hiệu quả

Thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ được giao, thời gian qua, Hội Nông dân và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã xây dựng được một số mô hình chuyển giao khoa học công nghệ. Điều đáng mừng là sau khi được xây dựng, các mô hình được tiếp tục triển khai và nhân rộng trên địa bàn tỉnh.


Nam Định: Nông nghiệp chuyển dịch tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa

Là tỉnh trọng điểm phát triển nông nghiệp của vùng Đồng bằng sông Hồng, Nam Định giàu tiềm năng phát triển sản xuất nông nghiệp nhiệt đới và kinh tế thủy sản. Những năm gần đây, tỉnh đã đẩy mạnh chuyển dịch tích cực nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa.


Đồng Nai: Tổng đàn gia súc, gia cầm tiếp tục tăng mạnh

Tính từ đầu năm 2018 đến nay, sản lượng thịt heo trên địa bàn tỉnh đạt gần 274 ngàn tấn, tăng gần 5,4 ngàn tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng thịt gia cầm đạt 65,7 ngàn tấn, tăng trên 2,3 ngàn tấn.


HND Phú Thọ: Tích cực tuyên truyền và hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

Trong tháng 8/2018, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tích cực tập trung chỉ đạo tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện tốt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt triển khai nghị quyết và xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII), thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


Gia Lai: Toàn tỉnh có 137 HTX nông nghiệp

Trong năm 2018, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai các hoạt động hỗ trợ nông dân, đặc biệt là việc xây dựng các mô hình đạt hiệu quả cao, phát triển kinh tế tập thể ở khu vực nông thôn. Đến nay, toàn tỉnh đã có 186 HTX, trong đó có 137 HTX nông nghiệp.


HND An Giang: Tổ chức 1.763 buổi tập huấn, hội thảo về khoa học công nghệ

Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh đã tích cực phối hợp tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ đến với hội viên, nông dân.


HND Bình Dương: Tích cực hỗ trợ hội viên nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, chương trình công tác tháng 8 năm 2018, Hội Nông dân tỉnh tập trung chi đạo các cấp Hội thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả, nổi bật trong số đó là Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.


Đồng Tháp: Ra mắt Hội quán nông dân thứ 7 tại huyện Lai Vung

Ngày 30/8, UBND xã Hòa Thành, huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp) tổ chức lễ ra mắt Hội quán Hoa kiểng Hòa Thành. Đây là Hội quán thứ 7 được thành lập trên địa bàn huyện Lai Vung.


Thái Nguyên: 68 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới, đến nay, cơ cấu ngành nông nghiệp của Thái Nguyên có sự chuyển biến tích cực theo hướng tăng tỷ trọng lâm nghiệp, thủy sản, giảm tỷ trọng nông nghiệp.


Hải Dương: Trồng 7.415 ha cây rau màu vụ hè thu

Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân tỉnh Hải Dương đã tích cực hỗ trợ hội viên nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp. Tính đến nay, toàn tỉnh đã chăm sóc lúa mùa được 25.463 ha (đạt trên 61,2% so cùng kỳ năm 2017); trồng 7.415 ha cây rau màu vụ hè thu.


<< < 10 11 12 13 14 > >>