00:00 Số lượt truy cập: 1546925

Bà Hoàn ở Bắc Ninh hỏi: Cây hoa hồng thường mắc các bệnh gì, cách điều trị? 

Được đăng : 19/11/2020

Trả lời: Cây hoa hồng thường mắc các bệnh sau:

1. Bệnh đốm lá

Nguyên nhân: Do nấm gây ra, bệnh gây hại khi thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều nhiệt độ 15-300C.

Điều trị: Những thuốc Daconil 75WP Tungmanzeb 800WP, tungvil 5SC, phun theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

tai-xuong12

2. Bệnh phấn trắng

Nguyên nhân: Do nấm gây ra khi nhiệt độ từ 18 – 250 C, ẩm độ không khí cao 80%.

Điều trị: dùng các loại thuốc Anvil %EC, Nativo 750WG, phun theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

3. Bệnh rỉ sắt lá

Nguyên nhân: Do sợi nấm đa bào sinh sản hữu tính gây bệnh cho cây. Nhiệt độ thích hợp gây bệnh là 17-18oC.

Điều trị: Dùng các loại thuốc: Nativo 750WG, anvil 5SC, tungvil5SC, phun theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

3. Bệnh thán thư

Nguyên nhân: Do năm gây hại, nhiệt độ thuận lợi 25-300C độ ẩm cao, là điệu kiện thuận lợi cho sợi nấm phát triển gây hại cho cây.

Điều trị: Sử dụng các loại thuốc : Nativo 750WG, Score 250ND), phun theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

4. Bệnh sương mai

Nguyên nhân: Do nấm bệnh gây hại ở điều kiện nhiệt độ thấp từ 10-250C, ẩm độ không khí cao.

Điều trị: Dùng thuốc hoá học: Ridomil gold 68wg, phun theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

5. Bệnh do vi khuẩn

Bệnh nốt sần rễ:

Điều trị: Phun thuốc Kasumin, Coc 85, phun theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

P. Loan